« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění námitek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění námitek
Městský úřad Loket T.G.Masaryka 1/69.357 33 Loket.Telefon 352 684 004 ODBOR VÝSTAVBY
<br> VYPRAVENO dno Ejpisová značka: 1821/2022/OV _ __ Cislojednací: 1821/2022/0V-2 2 5 08 2U22 V Lokti dne: 25.08.2022 Městský úřad Loket (3)
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon: XXX XXX XXX,e-mail: n.doischerova©loket.cz
<br> Obdrží dle rozdělovníku
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění námitek
<br> Městský úřad Loket,odbor výstavby,jako příslušný silniční správní úřad podle ust.5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění (dále jen "zákon o komunikacich"),na základě žádosti podaná dne 22.08.2022 společností MIA FILM s.r.o.(dále také jen navrhovatel) po předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Dopravni inspektorát Sokolov a stanovení přechodného dopravního značení Městským úřadem Sokolov,odborem dopravy vydává podle ust.5 19a odst.1 zákona o komunikacích návrh opatření obecné povahy,pro:
<br> dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místních komunikacích
<br> III.třídy č.2c ul.Kostelní na pozemku parc.č.68/1,dne 20.9.2022
<br> III.třídy č.3c ul.Kostelní na pozemku parc.č.68/1,dne 19.09.a 20.9.2022
<br> III.třídy č.4c ul.Krátká na pozemku parc.č.68/1,pohyblivý zábor
<br> III.třídy č.?e náměstí T.G.Masaryka,na pozemku parc.č.210/1,doba od 19.9.do
<br> 21.9.2022 <,>
<br>.III.třídy č.Tc náměstí T.G.Masaryka,na pozemku parc.č.210/3,doba od 19.9.do 20.9.2022 <,>
<br>.III.třídy č.9c ul.Radniční na pozemku parc.č.162,ul.Hradní na pozemku parc.č.180/1
<br> dne 20.9.2022 <,>
<br> III.třídy č.11c ul.Řeznická na pozemku parc.č.161,dne 21.9.2022 <,>
<br> tll.třídy č.12c ui.Zahradní na pozemku parc.č.245/1,dne 19.12.2022
<br> III.třídy č.20c ul.Zámecká na pozemku parc.č.68/1,pohyblivý zábor
<br> lll.třídy č.68c ul.Tovární,na pozemku parc.č.1024,dne 1 9.9.2022 <,>
<br> IV.tří...

Načteno

edesky.cz/d/5607218

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz