« Najít podobné dokumenty

Obec Libchyně - Pozvánka na 1. jednání OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libchyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 1. jednání OVK
Obecní úřad Libchyně
Libchyně 63
549 01 Nové Město nad Metují
<br>
V Libchyni dne 24.8.2022
<br>
<br> Pozvánka na 1.zasedání okrskové volební komise
<br> V souladu s ustanovením § 15,odst.1,písm.e) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do
<br> zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),oznamuji svolání prvního zasedání OVK pro
<br> volby do Zastupitelstva obce Libchyně,které se konají ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce (§ 15 odst.2 zákona o
<br> volbách do zastupitelstev obcí) <.>
<br> První zasedání OVK se uskuteční v pátek dne 2.9.2022 od 18:00 hod.v kanceláři obecního
<br> úřadu <.>
<br> Program: - předání podkladů k průběhu voleb
<br> - složení slibu člena OVK
<br> - losování předsedy a místopředsedy OVK (lze pouze z přítomných členů) -
<br> informace ke školení ČSÚ pro volby 09.09.2022 od 8,00 hod.(povinné pro předsedy <,>
<br> místopředsedy a zapisovatelky)
<br> - informace k organizaci práce OVK Pokud se bez předchozí omluvy
<br> nedostavíte,nebude Vám umožněno složení slibu a bude povolán náhradník <.>
<br> Při nesložení slibu nárok na členství v komisi zaniká.Omluva je možná pouze z vážného
<br> (zdravotního) důvodu.V případě,že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil <,>
<br> úřad celkovou výši odměny poměrně krátí,a to podle evidence o účasti na jednáních OVK (§
<br> 1 odst.vyhlášky MV č.59/2002 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona o volbách do
<br> zastupitelstev obcí) <.>
<br> Adresováno členům:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
Veronika Kašparová
XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zapisovatelka:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/5603577

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libchyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz