« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 28.8. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 28.8. 2022
Obec Ždírec
starosta obce Ždírec
Ždírec,19.srpna 2022
Počet listů: 1
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec a oznamuji místo,čas a jeho program <.>
Místo konání:
<br>
Obec Ždírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Ždírec č.p.23
<br> Doba konání:
<br> 27.srpna 2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zasedání ZO
3) Kontrola plnění úkolů a usnesení
4) Neoprávněné užívaní obecních pozemků – ukončení sporu dohodou
<br> 5) Směna pozemků
6) Dešťová kanalizace – jižní část obce
7) Volby 2022
8) Diskuse
9) Různé
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> starosta obce Ždírec
<br> Vyvěšeno dne:
19.8.2022
Sejmuto dne:
30.8.2022
Elektronicky zveřejněno dne:
19.8.2022
Odejmuto s elektronické úřední desky dne:
30.8.2022
PAGE
1

Načteno

edesky.cz/d/5603372

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz