« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Medlánky - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2024 – 2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Medlánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2024 – 2028
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA,BRNO-MEDLÁNKY,ÚSEK ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ,HUDCOVA 239/7,621 00 BRNO Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2024-2028 V souladu s ustanovením § 3 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuji tímto Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2024-2028.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2024-2028 je současně zveřejněn elektronicky na webu MC Brno-Medlánky www.medlanky.cz a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Useku rozpočtu a financování UMO Brno-Medlánky,Hudcova 239/7,621 00 Brno,v přízemí budovy.Připomínky k Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2024-2028 mohou občané městské části Brno-Medlánky uplatnit buďto písemně podáním doručeným a zaevidovaným na podatelně Úřadu městské části Brno-Medlánky,Hudcova 239/7,621 00 Brno,a to nejpozději do XXXXXXX X.X.XXXX,do XX:XX hodin,nebo ústně při jeho projednávání na 20.veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Brno- Medlánky,plánované s datem konání ve středu 7.9.2022 v čase od 18:00 hodin,v prostorách Společenského centra Sýpka,v sále Konírny.^-SNV'ia3K^Nya ONIáiá O.i.SaMJi'iiUyiiUVlS Příloha: Tabulka - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2024-2028 2 •s > II l 8 f<< s o l o W â 2l o m I î l i s ;>• l l '? >" l l ! li ťl i1 II t^.II li II II Í 1 li li li ^T i g XXX l g l IT II li XX II IT >G §1 's! '§1 'ai -§T '§1 II 'uII lisí g| ji il >31II SIi! i3 ;sl.^ -s&\ 's SI ^1 ~s\ si ^1 ~s\ li SI ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 -u SI ^1 r^ ill ^ -g Si 1L1 li IT li II 1 II l n §1 §1 II IT §1 o 81 r^l rsl 0\ II 11 o! li l Nl ^ 31 si SI ~i1 Kl SI s| ?1 11 31 il si 'El l es II II •2| 11 •» II K + o + 0\ + >n >^ l l ^1 \D si si IT ~§Ť ^1 Pl 00 51 ?1 31 I 31 ~^\ SI s| ffil il 51 s| 51 ?1 91 l N.1 ^ in t! ~y,:§ s l i|.Ł,] 5.1 liII *n sl t~~ ?1 <0| S...

Načteno

edesky.cz/d/5603279

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Medlánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz