« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Veřejná vyhláška-OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-10901-e9d97.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> ODBOR PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> *s00nx01pztgi*
S 0 0 N X 0 1 P Z T G I
<br> SPISOVÁ ZN.: ops/10901/22/393
Č.J.: MUH/ 54069/22/393
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
rehakova@hustopece.cz
<br> DATUM: XX.08.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br>
Městský úřad Hustopeče,odbor přestupků a silničního hospodářství,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění,zpracoval
opatření obecné povahy,kterým v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění,stanoví přechodnou úpravu provozu na
pozemní komunikaci:
<br>
<br> pro akci
<br> PRAMOS XVII.Divácká 13°
<br> Navrhovatel: Maverick Rescue z.s <.>,XXXX XXXXXXXXXX (hlavní pořadatel),IČO XXXXXXXX,Žebětín č.e.1082 <,>
<br> 641 00 Brno,kterého zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,XXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Zengrova č.p <.>
2694/4,615 00 Brno
<br>
typ uzavírky: úplná uzavírka silničního provozu a její objízdná trasa
<br>
komunikace (místo):
<br> • II/381 od km 21,675 do km 24,370 provozního staničení
<br> • II/420 od km 0,XXX do km X,XXX provozního staničení
<br> • III/0544 od km 0,XXX do km X,XXX provozního staničení
<br> Objízdná trasa pro veškerý silniční provoz povede přes zastavěné území obcí Hustopeče,Kurdějov <,>
Nikolčice,Šitbořice,Diváky,Boleradice,Horní Bojanovice a Klobouky u Brna – Martinice,po silnicích
III/0544,III/0511,II/380,II/381,III/4217,II/425,II/420 <.>
<br>
termín: od 09.09.2022 do 11.09.2022
<br>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
<br> pravidla provozu na pozemních komunikacích,ČSN EN 12899 – 1 (73 ...

Načteno

edesky.cz/d/5602976

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz