« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republikyÚstav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe),oddělení společenského rozměru globální změny hledá vědeckého pracovníka/doktoranda se zaměřením na mapování sociálně-ekologických systémů v projektu Coop4Wellbeing <.>
Zaměstnavatel
Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) je jedním z institutů Akademie věd ČR.CzechGlobe se zaměřuje na komplexní vědecký výzkum v oblasti globální klimatické změny a jejích dopadů na atmosféru,zemské ekosystémy a lidskou společnost za využití nejaktuálnějších vědeckých poznatků,XXXXX a technik.Výzkum se soustředí především na vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře,uhlíkový cyklus,efekty měnících se podmínek na biodiverzitu a ekosystémy a na dopady budoucího vývoje na chování lidské společnosti <.>
Oddělení společenského rozměru globální změny  se zaměřuje na interakce mezi lidskou společností,přírodními systémy a globální změnou.Zkoumáme sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti prostřednictvím inter- a trans-disciplinárních přístupů,a to s důrazem na praktické využití našich výsledků v oblasti tvorby politik apod.Do výzkumných projektů zapojujeme vědce a znalosti z řady disciplín,občanskou společnost a další aktéry tak,abychom společně vytvářeli relevantní znalosti a řešení potřebná pro řešení environmentálních problémů <.>
O projektu
V projektu Coop4Wellbeing: Role participativního výzkumu sociálně-ekologických vazeb ve zvyšování efektivity mezinárodní rozvojové spolupráce usilujeme o vyšší provázanost vědy a aplikovaného výzkumu s českou rozvojovou spoluprací.Naším hlavním cílem je převedení výzkumných poznatků týkajících se vazeb a interakce mezi společností a přírodou do praxe české rozvojové spolupráce (ZRS ČR).Za tímto účelem propojujeme potřeby aktérů ZRS ČR při realizaci projektů v cílových zemích s výsledky terénního výzkumu sociálně-ekologických dynamik v případové studii v Zambii.Coop4Wellbeing je založen na několikastupňovém participativním procesu ...

Načteno

edesky.cz/d/5601451

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
06. 10. 2022
06. 10. 2022
05. 10. 2022
30. 09. 2022
28. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz