« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Pařezov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vystavení návrhu Komplexních pozemkových úprav Pařezov.pdf
<.> Š).„_ _ _ STATNI POZEMKOVY URAD ' Sidlor Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774.DIČ: CZ 01312774
<br> _ Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice Haltravská 438,Týnské Předměstí,344 01 Domažlice
<br> Naše značka: SPU 293122/2022 Spisová značka: 2RP9232/2015-504202/04/02
<br> :5:F'í_l 293123303 Vyřizuje.: XXXXXXXXX XXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX |_"iijiijiiXiXiXijiijii XXXX E-mail: j.vachalova©spucr.cz Datum: 22.8.2022
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pařezov a v navazujících částech sousedních katastrálních územích Postřekov a Otov u Nového Kramolína a pozvánka na závěrečné jednáni
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.Š 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> oznamuje účastníkům řízení <,>
<br> že v souladu s ust.š 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 23.8.2022,možno po dobu 30 dnů,tj.nejpozději do 22.9.2022 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pařezov a v navazujících částech sousedních katastrálních územích Postřekov a Otov u Nového Kramolína (dále jen „KoPÚ") <.>
<br> Návrh KoPÚ v rozsahu soupisů nových pozemků,včetně mapy návrhu nového uspořádání pozemků.je pro celé řešené území vystaven k nahlédnutí na Pobočce Domažlice,Haltravská 438,(kancelář č.24) a na Obecním úřadě v Pařezov.Na Obecním úřadě v Postřekově a na Obecním úřadě v Otově je vystavena pouze ta část návrhu KoPÚ.která územně spadá do příslušné obce <.>
<br> Účastníci řízení maji v této době poslední možnost uplatnit kvystavenému návrhu své námitky a připomínky u ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz