« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
1
<br>
Spisová značka: SpKrÚ 59268/2022/OŽPZ
Č.j.: 64866/2022/OŽPZ/Pe
Telefon: 466 026 480
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Vyhotoveno: v Pardubicích dne 19.8.2022
<br>
dle rozdělovníku
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se
sídlem Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice (dále XXX XXXXXXX úřad),jako
orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst.1
a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších
předpisů,a dále dle ustanovení § 75 odst.1 písm.d) a ustanovení § 77a odst.5
písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon),dle ustanovení § 5b odst.4 zákona a v souladu
s ustanovením § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) <,>
<br>
stanovuje
<br>
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo
sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany
(jiných) volně žijících živočichů na části území Pardubického kraje,kde je
krajský úřad věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody (dále též
ÚPK ve správě KÚ),tzn.na území Pardubického kraje vyjma území chráněných
krajinných oblastí,národních přírodních rezervací (NPR),ochranného pásma
NPR,národních přírodních památek (NPP),ochranného pásma NPP a pozemků
určených k obraně státu <.>
<br>
<br>
Článek 1
Předmět úpravy
<br>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy (dále jen „opatření obecné povahy“)
povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona1 a
b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně
žijících živočichů odchylný postup od zákazu stanoveného v § 5a odst.1 písm <...

Načteno

edesky.cz/d/5601162

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz