« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Zveřejnění informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Protokol o zkoušce Zakázka Datum vystavení: :PR2263668 4.7.2022 :: LaboratořZákazník ALS Czech Republic,s.r.o.Statutární město Brno : :KontaktKontakt Zákaznický servisPaedDr.XXXXXXXX XXXXXX :: AdresaAdresa Na Harfě XXX/X Praha X - Vysočany XXX 00 Česká Republika městská část Brno-Útěchov Adamovská 15/6 644 00 Brno Česká Republika :: E-mailE-mail info@utechov.brno.cz customer.support@alsglobal.com :: TelefonTelefon 541 239 135 +420 226 226 228 ::Projekt Stránka 1 z 3Rozbor asfaltové drti :Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 24.6.2022 :Číslo nabídky PR2012STAMB-CZ0001 Místo odběru : Adamovská 26,Brno-Útěchov :Datum zkoušky 27.6.2022 - 4.7.2022 ::Vzorkoval ALS Brno Úroveň řízení kvality Standardní QC dle ALS ČR interních postupů Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak,než celý.Laboratoř prohlašuje,že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků,které jsou uvedeny na tomto protokolu.Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí,že výsledky se vztahují ke vzorku,jak byl přijat.Protokol o odběru vzorku č.465/SPE/2022 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř č.1163 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Jméno oprávněné osoby Pozice XXXXXX XXXXX Environmental Business Unit Manager Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz :Datum vystavení 2 z 3:Stránka Zakázka : :Zákazník PR2263668 Statutární město Brno 4.7.2022 Výsledky zkoušek Vyhl.130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č.1 Název vzorku Vyhl.130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č.1 asfaltová drťMatrice: ODPAD Identifikace vzorku PR2263668-001 Datum odběru/čas odběru 24.6.2022 07:25 JednotkaLOQMetodaParametr Limit (max.) Limit (min.) VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM fyzikální p...
Rozbor-asfaltove-drti-protokol-o-zkousce-1
Protokol o zkoušce Zakázka Datum vystavení: :PR2263668 4.7.2022 :: LaboratořZákazník ALS Czech Republic,s.r.o.Statutární město Brno : :KontaktKontakt Zákaznický servisPaedDr.XXXXXXXX XXXXXX :: AdresaAdresa Na Harfě XXX/X Praha X - Vysočany XXX 00 Česká Republika městská část Brno-Útěchov Adamovská 15/6 644 00 Brno Česká Republika :: E-mailE-mail info@utechov.brno.cz customer.support@alsglobal.com :: TelefonTelefon 541 239 135 +420 226 226 228 ::Projekt Stránka 1 z 3Rozbor asfaltové drti :Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 24.6.2022 :Číslo nabídky PR2012STAMB-CZ0001 Místo odběru : Adamovská 26,Brno-Útěchov :Datum zkoušky 27.6.2022 - 4.7.2022 ::Vzorkoval ALS Brno Úroveň řízení kvality Standardní QC dle ALS ČR interních postupů Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak,než celý.Laboratoř prohlašuje,že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků,které jsou uvedeny na tomto protokolu.Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí,že výsledky se vztahují ke vzorku,jak byl přijat.Protokol o odběru vzorku č.465/SPE/2022 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř č.1163 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Jméno oprávněné osoby Pozice XXXXXX XXXXX Environmental Business Unit Manager Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz :Datum vystavení 2 z 3:Stránka Zakázka : :Zákazník PR2263668 Statutární město Brno 4.7.2022 Výsledky zkoušek Vyhl.130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č.1 Název vzorku Vyhl.130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č.1 asfaltová drťMatrice: ODPAD Identifikace vzorku PR2263668-001 Datum odběru/čas odběru 24.6.2022 07:25 JednotkaLOQMetodaParametr Limit (max.) Limit (min.) VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM fyzikální p...
Stáhnout
ALS Czech Republic,s.r.o <.>,Na Harfě 336/9,190 00 Praha 9
<br> PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU
<br> Číslo odběrového protokolu: Číslo zakázky:
<br> Zákazník:
<br> Název zakázky:
<br> Označení vzorku:
<br> Účel odběru,specifikace
plánu vzorkování:
<br> Lokalita odběru:
<br> Místo odběru:
<br> Bod odběru:
<br> GPS souřadnice:
<br> Původce a původ odpadu:
<br> Velikost vzorkovaného
souboru:
<br> Katalogové číslo,případně
název druhu odpadu: Kategorie odpadu:
<br> Hmotnost dílčího vzorku
[kg]: Hmotnost konečného vzorku [kg]:
<br> Počet dílčích vzorků: Hloubka odběru (m):
<br> Vzhled a popis vzorku:
<br> Způsob odběru:
<br> Technika odběru,úprava
vzorku:
<br> Použité odběrové zařízení:
<br> Metoda odběru:
(Použitý postup odběru je
akreditován)
<br> CZ_SOP_D06_01_V12 Odběr vzorku odpadů Datum odběru:
<br> Podmínky prostředí:
Vzorkování od:
<br> Vzorkování do:
<br> Požadavky na laboratoř
Parametr Úprava a konzervace Vzorkovnice
<br> V případě konzultace výsledků se obraťte na zákaznický servis daného regionu nebo využijte email info@alsglobal.com
<br> Odchylky od SOP:
<br> Poznámky k odběru:
<br> Plán vzorkování připravil: Podpis:
<br>
Odběr provedl: Podpis:
<br>
<br> Odběru přítomen,případně kontaktní
osoba: Podpis:
<br>
<br> Způsob uložení a doprava vzorku do
laboratoře: Vzorek uložen v mobilním termoboxu s chladícími vložkami.Přeprava osobním automobilem do laboratoře <.>
<br> Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:
<br> Datum: Čas: Převzal Podpis:
<br>
<br> OdbProt CZ_SOP_D06_01_V12_Odpad Odběrový protokol vytvořen dne: Strana 1 z 2
<br> 1x PE Kyblík s víčkem
<br> 465/SPE/2022 PR2263668
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
Rozbor asfaltové drti
<br> Brno - Útěchov
<br> S-PAH-ASPH-130 Bez úpravy,vzorek chlazen
<br> 24.6.2022 11:00
<br> Dle požadavku zákazníka e.č.P/915/2022
Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování
<br> asfaltová drť
<br> 49.2910775N,16.6303778E
<br> 24.6.2022
<br> U sportovního areálu,viz GPS
<br...
Rozbor-asfaltove-drti-protokol-o-odberu-vzorku-1
ALS Czech Republic,s.r.o <.>,Na Harfě 336/9,190 00 Praha 9
<br> PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU
<br> Číslo odběrového protokolu: Číslo zakázky:
<br> Zákazník:
<br> Název zakázky:
<br> Označení vzorku:
<br> Účel odběru,specifikace
plánu vzorkování:
<br> Lokalita odběru:
<br> Místo odběru:
<br> Bod odběru:
<br> GPS souřadnice:
<br> Původce a původ odpadu:
<br> Velikost vzorkovaného
souboru:
<br> Katalogové číslo,případně
název druhu odpadu: Kategorie odpadu:
<br> Hmotnost dílčího vzorku
[kg]: Hmotnost konečného vzorku [kg]:
<br> Počet dílčích vzorků: Hloubka odběru (m):
<br> Vzhled a popis vzorku:
<br> Způsob odběru:
<br> Technika odběru,úprava
vzorku:
<br> Použité odběrové zařízení:
<br> Metoda odběru:
(Použitý postup odběru je
akreditován)
<br> CZ_SOP_D06_01_V12 Odběr vzorku odpadů Datum odběru:
<br> Podmínky prostředí:
Vzorkování od:
<br> Vzorkování do:
<br> Požadavky na laboratoř
Parametr Úprava a konzervace Vzorkovnice
<br> V případě konzultace výsledků se obraťte na zákaznický servis daného regionu nebo využijte email info@alsglobal.com
<br> Odchylky od SOP:
<br> Poznámky k odběru:
<br> Plán vzorkování připravil: Podpis:
<br>
Odběr provedl: Podpis:
<br>
<br> Odběru přítomen,případně kontaktní
osoba: Podpis:
<br>
<br> Způsob uložení a doprava vzorku do
laboratoře: Vzorek uložen v mobilním termoboxu s chladícími vložkami.Přeprava osobním automobilem do laboratoře <.>
<br> Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:
<br> Datum: Čas: Převzal Podpis:
<br>
<br> OdbProt CZ_SOP_D06_01_V12_Odpad Odběrový protokol vytvořen dne: Strana 1 z 2
<br> 1x PE Kyblík s víčkem
<br> 465/SPE/2022 PR2263668
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
Rozbor asfaltové drti
<br> Brno - Útěchov
<br> S-PAH-ASPH-130 Bez úpravy,vzorek chlazen
<br> 24.6.2022 11:00
<br> Dle požadavku zákazníka e.č.P/915/2022
Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování
<br> asfaltová drť
<br> 49.2910775N,16.6303778E
<br> 24.6.2022
<br> U sportovního areálu,viz GPS
<br...
Stáhnout
Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
Adamovská 15/6
644 00 Brno
IČ 44 99 27 85
<br> V Brně dne 23.8.2022
<br> Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím
<br> Dne 1.8.2022 obdržela městská část statutárního města Brna Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno (dále MČ),žádost o poskytnutí následující informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím:
<br> „Vážení <,>
<br> obracím se na Vás tímto podle zákona č.106/1999 Sb.s žádostí o poskytnutí následujících informací:
<br> Žádám o zaslání kopií laboratorních protokolů na stanovení přítomnosti PAU látek ve skládce asfaltové suti na parkovišti u sportovního areálu,které MČ Brno-Útěchov předložila České inspekci životního prostředí v rámci šetření,které v této věci Česká inspekce životního prostředí prováděla v letošním roce.“
<br>
<br> Poskytnutá informace:
<br> Byly zaslány požadované protokoly <.>
<br>
<br> PaedDr.XXXXXXXX XXXXXX
tajemník ÚMČ Brno-Útěchov
Zverejneni-poskytnute-informace-dle-zakona-106-1999-D-protokoly-drt-Adamovska-1
Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
Adamovská 15/6
644 00 Brno
IČ 44 99 27 85
<br> V Brně dne 23.8.2022
<br> Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím
<br> Dne 1.8.2022 obdržela městská část statutárního města Brna Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno (dále MČ),žádost o poskytnutí následující informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím:
<br> „Vážení <,>
<br> obracím se na Vás tímto podle zákona č.106/1999 Sb.s žádostí o poskytnutí následujících informací:
<br> Žádám o zaslání kopií laboratorních protokolů na stanovení přítomnosti PAU látek ve skládce asfaltové suti na parkovišti u sportovního areálu,které MČ Brno-Útěchov předložila České inspekci životního prostředí v rámci šetření,které v této věci Česká inspekce životního prostředí prováděla v letošním roce.“
<br>
<br> Poskytnutá informace:
<br> Byly zaslány požadované protokoly <.>
<br>
<br> PaedDr.XXXXXXXX XXXXXX
tajemník ÚMČ Brno-Útěchov

Načteno

edesky.cz/d/5600496

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz