« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Volby do Zastupitelstva obce Tochovice, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do Zastupitelstva obce Tochovice, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Oznámení o době a místě konání voleb (191.86 kB)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
<br>
V souladu s ust.§ 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br>
1.Volby do zastupitelstva obce Tochovice se uskuteční:
v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1 je volební místnost OÚ Tochovice,Tochovice 11,262 81
pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Tochovice <.>
ve volebním okrsku č.2 je volební místnost OÚ Hořejany,Hořejany 7,262 72
pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Hořejany
<br> 3.Popis vytvořených volebních obvodů.**
4.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
<br> republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky <.>
<br> 5.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 6.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky <,>
popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> 7.***
<br>
V Tochovicích dne 23.8.2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Starosta obce Tochovice

Načteno

edesky.cz/d/5599792


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz