« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> \;
<br> V souladu s ust.& 29 zákona c.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev Obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Klokočná se uskuteční: v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.l je volební mistnost Obecní úřad Klokočná,Klokočná 61,251 64 <.>
<br> 4.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost & státní Občanství České republiky <,>
<br> popřípadě státní Občanství státu,jehož Občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 5.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může
<br> obdržet hlasovací lístky i ve volební m ístnosti <.>
<br> 6.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občanéjsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost & státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li
<br> o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> V Klokočná,dne 12.8.2022
<br>,'r/l
<br> lng.Miloslav Roňý starosta obce Klokočná
<br> ivefeiněnoraelekmmm Wm 2).£; 250.22 Wa:
<br> _— FW; ;"
<br> 29

Načteno

edesky.cz/d/5599349


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz