« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
B1
<br> E13
<br> STAV
BYVOZI
<br> DLAMIM
O
<br> Z2
<br> B2
4a
<br> B24b
<br> E1
3
<br> STA
VBY
<br> VO
ZID
<br> LA
MIM
<br> O
<br> E13
<br> STAVBY
VOZIDLA
MIMO
<br> UZA
VŘE
<br> NAOD <.>
<.>.<.>.<.>.KOM
<br> UNI
KAC
<br> E
POZ
<br> OR
IP22
<br> č.p
<.> 15
<br> 8
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL:
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
NÁZEV AKCE:
<br> SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY:
<br> 7/2022
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
OBSAH:
<br> 2xA4
<br> 175/2022
<br> 1
<br> MALHOSTOVICE - KOMUNIKACE ZA ŠKOLNÍ ZAHRÁDKOU
<br> SOUHLASÍME S PDZ a UZAVÍRKOU
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> LEGENDA
<br> P6STOP TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP
DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> XXXX XXXXXXX DoZBos s.r.o.XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice
<br> E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> SOUHLASÍME S PDZ a UZAVÍRKOU
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ a UZAVÍRKOU
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> UZAVŘENA
OD.<.>.<.>.<.> <.>
<br> KOMUNIKACE
<br> POZOR
<br> IP22
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ <,>
OSAZENO 7 DNÍ PŘED
ZAČÁTKEM UZAVÍRKY
<br> UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br>
<br> Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
Vstupující...
Veřejná vyhláška ke stažení zde
str.1/3
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 33543/2022/ODŽÚ/Lo Vyřizuje: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Tišnov,XX.X.XXXX
Č.j.: MUTI 34521/2022 Tel: 549 439 720
Počet listů: 2 Počet příloh: 1 E-mail: renata.loubalova@tisnov.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Tišnov,Odbor dopravy a živnostenský úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno
na základě podání právnické osoby TVM stavby s.r.o <.>,IČ: 063 31 807,se sídlem náměstí 5.května 1390 <,>
666 02 Předklášteří zastoupené právnickou osobou DoZBos s.r.o <.>,IČ: 293 72 381,se sídlem XXXXXXX XXXXXX
XXXX/XX,XXX XX Boskovice,ze dne XX.8.2022 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona
o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemních komunikacích,a to místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci v obci
Malhostovice,dle přiložené grafické přílohy „Malhostovice – komunikace Za školní zahrádkou“,zpracované
společností DoZBos s.r.o <.>,IČ: 293 72 381,se sídlem XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,XXX XX Boskovice z července
XXXX <.>
<br> Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policie České
republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště
dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno ze dne 29.7.2022 pod č.j.KRPB-41855-8/ČJ-2022-
0603DI-HUM <.>
<br>
Přechodná úprava provozu ...

Načteno

edesky.cz/d/5597866

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz