« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 7/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 25.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.7/2022
<br>
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 25.července 2022 v 17:00
<br> hod na Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Ptáček,Mlejnek,Zajíc,Hašek
<br>
<br>
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXXX a XXXX
Mlejnek
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Obecně závazná vyhláška
2.Žádost o finanční dar
3.Žádost o finanční dar
4.Žádost o finanční dar
5.Dohoda o provedení práce
6.Uzavírání dohod
7.Dodávka schodolezu do ZŠ Řepníky – zadávací dokumentace
8.Komise k otevírání nabídek
9.Komise k posouzení a hodnocení nabídek
10.Výběr dodavatele schodolezu
11.Pověření k podpisu smlouvy
12.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br> 1.ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č <.>
<br> 1/2022,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Řepníky a vymezují prostory pro volné pobíhání psů <.>
Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 7/1/2022
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č.1/2022,kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Řepníky a
vymezují prostory pro volné pobíhání psů <.>
<br>
<br>
<br> 2.ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční dar ve výši 15 000,- Kč spolku
Děti z Teepee – lesní školka <.>
Hlasování: 0 pro,6 proti,0 se zdržel
<br>
Usnesení 7/2/2022
ZO neschválilo žádost o finanční dar ve výši 15 000,- Kč spolku Děti z Teepee
– lesní školka <.>
<br>
<br> 3.ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční dar ve výši 3 000,- Kč od
<br> společnosti ...

Načteno

edesky.cz/d/5596707

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz