« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Sběr nebezpečného odpadu 3. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sběr nebezpečného odpadu [1,11 MB]
r" #,7,W-,<.> _N._.<.> _K,<,>,<,>.<.> 7.<.>,‘ <.>
<br> RESPONO,0‘s.ve spoiupréci s obecm’m
UFodem p10 vés zojisiili
<br> snin A onvoz
Ninazpaéuéno ODPADU
<br>
<br> Nebezpeény odpod u eiekfrozofizeni vyhozené do béinych popelnic
c1 kontelnert‘a ohroiu1e iivotni prosfiedi
Proto jei musime sbirui oddélené o po’rom odborné odsfrufiovut
<br> Co ie to nebezpeiny' odpud?
<br> okumuldvory,plechovky 0d barev,barvy
a Fedidla,zéFivky a vy’boiky,pesficidy,fofochemika'lie,léky <,>
Vepid‘u,desinfekém’ pmstFedky,Eisficl’ prosifedky zuoleiovuné
hodry,nddoby 5e zbyiky chemikélii,vyjevy motorovy a pfevodov)? olei
<br> Co isou Io elekirozufixeni?
<br> ruéky,spordky,vysmvaée,vrfoéky,mikrovlnné hpuby <,>
<br>
<br>
<br> iehhéky,{rifovcm ily,el sekoéky,televizory,p0",omy,I'édlu,‘
video,1e|efony,kepir y,r,elek ' ' c y ofdv Elekirozoflzeni <,>
Iderd pFi svozu odevzdéf é pFeddno ke Zpémému odbéru <,>
<br> 11c recyk‘oci hrudi kolekt.my
<br>
<br>
<br> Sbér nebezpeEného odpadu neni urEen pro odpud vznikuiici
z podnikafelské Einnosri
<br> Nebezpeéné odpudyu Wbudou odebirény vyékoleny’m pracovm’kem
u odvdieny podle Tohoto kalendéfe:
<br> odkud datum hod'mo
<br> MEI/£75 ' a) a 2022 <,>
may HM/éwu Maw/01’ 'Mfi/z‘w
<br> Véieni obEané <,>
mimo zde uvedeny
<br> snél Nisuraéuéno onuou A ELEKnoniizsui <,>
<br> Her)? ie 2 x roéné,isme pro Vés vybudovcli
<br> SBERNE pvonv onPAnfi
<br> IVANOVICE NA HANE
ROUSINOV — Kreiél’Fovo '28
SLAVKQV 7U BRNA — Zloté horoflAé‘?
BUCOVICE _ Hdiecké 1180
<br> O‘revirocf dobu:
<br>
<br>
<br>
— Husovo 27
<br>
<br>
<br>
Po,SI 1300- 18 00 So 300- 12 00
<br>
<br>
<br> VYéKov — Cukrovarské 16
Ofew’roci dobo' I'H,Cl 3.00 — 17.00 So 300 A 12 oo
<br>
<br> I KOZLANY
<br> Ofeviroci dobo:
<br> — Sklédka komunélniho odpodu
Po - P6: 6100 — 15 30
<br> Nevfle,co se stueri u nepolfebnle vécml,iuko nopF <.>
ledniéky,televize,ndby'ek,nebezpeém} odpod <,>
pneumotiky apod v domdcnosfech,no pfidéch u dvorechg
<br> MY VAM PORADiME
<br> Naée sbémé dvory isou pfipruveny ie pFedof k ekologickému odstrunénl’...

Načteno

edesky.cz/d/5596057

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz