« Najít podobné dokumenty

Obec Libchyně - Zápis z jednání OZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libchyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání OZ
Zápis č.21 ze zasedání zastupitelstva obce Libchyně
<br> konaného dne 13.8.2022
<br>
Přítomni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Starosta zahájil jednání,přivítal přítomné zastupitele a občany <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Libchyně schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Karla Stříbrného a
<br> Tomáše Pavláta
<br>
<br> Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Libchyně:
<br>
1.Pokračování opravy komunikace směr Blažkov
2.Výběr herních prvků na hřiště - oplocení
<br> 3.Usnesení,závěr
<br>
Usnesení: OZ schvaluje navržený program jednání a jmenování ověřovatelů
<br>
<br> pro - proti - zdržel se
<br> 3 - 0- 0
<br>
<br> Ad 1 <.>
<br> Zastupitelé projednali a schválili další postup při provádění oprav komunikace směr Blažkov,opravy budou
<br> provedeny v rozsahu cca 350 tis.Kč.<.>
<br>
<br> Usnesení: OZ schvaluje pokračování oprav komunikace nástřikem,a to v rozsahu cca 350 tis.Kč
<br>
<br> pro - proti - zdržel se
<br> 3 - 0- 0
<br>
<br> Ad 2 <.>
<br> Zastupitelé projednali pořízení herních prvků na hřiště,starosta zajistí nabídku od realizačních firem na cca
<br> 4 herní prvky <.>
<br>
<br> Usnesení:
OZ pověřuje starostu zajištěním nabídek na 4 herní prvky pro hřiště <.>
<br> pro - proti - zdržel se
<br> 3 – 0 – 0
<br>
<br> Ad 3 <.>
<br> Informace o práci v lese,plánovaná údržba pozemků,brigáda 20.8.2022 <.>
<br>
<br> Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil
<br>
<br> V Libchyni dne: 13.8.2022
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu:

Načteno

edesky.cz/d/5595572

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libchyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz