« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboš - Lesní hospodářské osnovy - právní předpis

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

narizeni-1-2022_1_.pdf (107.36 kB)
Město Příbram
Rada města Příbram
<br>
NAŘÍZENÍ MĚSTA č.1/2022
<br>
<br>
O ZÁMĚRU ZADAT KE ZPRACOVÁNÍ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY
<br>
<br> Rada města Příbram rozhodla dne 30.05.2022 usnesením č.0516/2022 jako orgán obce s rozšířenou
působností dle zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností,v platném znění,příslušný dle § 11 odst.1,2 a § 102 odst.2 písm.d)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,na základě ustanovení § 25 odst <.>
2 a § 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon),v platném znění a v souladu s ustanovením § 13 odst.1,3 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování,vydává toto nařízení <.>
<br>
<br> Čl.I
Základní ustanovení
<br>
Rada města Příbram vyhlašuje záměr zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací
obvod Příbram s platností od 1.ledna 2024 do 31.prosince 2033 <.>
<br>
Čl.II
Vymezení zařizovacího obvodu
<br>
Zařizovací obvod Příbram pro zpracování lesních hospodářských osnov tvoří katastrální území obcí:
<br> Obec k.ú <.>
<br> Bezděkov pod Třemšínem Bezděkov pod Třemšínem
Bohostice Bohostice,Kamenná u Bohostic,Těchnice,Zbenické Zlákovice
Bohutín Bohutín,Tisová u Bohutína,Vysoká Pec u Bohutína
Bratkovice Bratkovice,Dominikální Paseky
Březnice Bor u Březnice,Březnice,Martinice u Březnice,Přední Poříčí
Buková u Příbramě Buková u Příbramě
Bukovany Bukovany u Kozárovic
Cetyně Cetyně
Čenkov Čenkov u Příbramě
Dlouhá Lhota Dlouhá Lhota u Dobříše
Dolní Hbity Dolní Hbity,Jelence,Káciň,Luhy,Nepřejov,Třtí
Drahenice Drahenice
Drahlín Drahlín
Drásov Drásov u Příbramě
Dubenec Dubenec u Příbramě
Dubno Dubno
Háje Háje u Příbramě
Hluboš Hluboš,Kardavec
Hlubyně Hlubyně
Horčápsko Horčápsko
Hudčice Hudčice
Hvožďany Hvožďany,Leletice,Pozdyně,Roželov,Vacíkov
Chrást Chrást u Tochovic,Oslí
Chraštice Chraštice
Jablonná Horní Hbity,Jablonná
Jince Běřín,Jince,Rejkovice
...
zverejneni_narizeni.pdf (204.74 kB)
Strana 1
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1050281826
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Vkladatel: Město Příbram
Druh právního předpisu: Nařízení
Číslo právního předpisu: 2/2022
Název právního předpisu: O_zameru_zadat_ke_zpracovani_lesni_hospodarske_osnovy
Datum vydání právního předpisu: 30.05.2022
Zakonné zmocnění: zákon č.289/1995 Sb <.>,o lesích - § 25 odst.2
Oblast právní úpravy: lesní hospodářské osnovy
Účinnost právního předpisu: 30.06.2022
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 14.06.2022 16:00
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
22-_LHO_Pribram_Zadost_o_vyveseni_na_UD_obci.pdf (146.55 kB)
_________________________________________________________________________________________________________________
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM – Tyršova 108,261 19 Příbram I T: 318 402 211 ▪ E: e-podatelna@pribram.eu
<br> www.pribram.eu ID datové schránky: 2ebbrqu ▪ IČO:
00243132
<br> Váš dopis:
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 65523/2022/OŽP/Dam
<br> Číslo jednací: MěÚPB 65523/2022/OŽP/Dam
<br> Datum: 22.06.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: barbora.damkova@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 481
<br> Žádost o vyvěšení „Oznámení o vyhlášení právního předpisu“ na úřední desce
<br> V příloze Vám zasíláme Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správních úřadů.Dovolujeme si Vás požádat o vyvěšení
na Vaší úřední desce po dobu 15 dnů <.>
<br> Po sejmutí nám prosím zašlete písemné vyrozumění od kdy a do kdy bylo toto oznámení vyvěšeno <.>
<br> Město Příbram,jako obec s rozšířenou působností,je lesním zákonem pověřena zadat zpracování
lesních hospodářských osnov (§ 25 odst.1) pro území obce s rozšířenou působností (zařizovací obvod
Příbram) pro vlastníky lesa o velikosti do 50 ha.Osnovy slouží pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní
správy lesů.Osnovy budou platné od 1.ledna 2024 do 31.prosince 2033.Osnovy nahrazují předchozí
osnovy,jejichž platnost končí 31.prosince 2023.Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov
hradí stát <.>
<br> Zveřejněné „Nařízení o záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy“ vymezuje území,pro
které se budou osnovy zpracovávat,a stanovuje termín do 30.září 2022 pro uplatnění záměrů a
požadavků vlastníků lesů <.>
<br> Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
referent Odboru životního prostředí
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br> Str.2/2
<br> _________________________________________________________________________________________________________________
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM – Tyršova 108,261 19 Příbram I T: 318 402 211 ▪ E: ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz