« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.3/2022 dne 23.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
strana 1 z 2
<br> Obec Oplany
<br>
<br>
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.3/2022 dne 23.6.2022
<br>
<br>
Usnesení č.15/3/2022
<br> Zastupitelstvo obce schválilo dle §4 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na
schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek,v platném znění,účetní závěrku za
rok 2021 včetně výsledku hospodaření obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.16/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2021
včetně Zprávy Krajského úřadu Stč.kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez
výhrad <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.17/3/2022
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2 týkající se navýšení
příjmů ze státního rozpočtu a navýšení výdajů o 168 tis.krytých z financování na BÚ <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.18/3/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo projektovou dokumentaci na opravu dešťové
kanalizace Na kopec <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.19/3/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh na opravu místních komunikací v rozsahu
cesty Na kopec,objízdné komunikace za školou,plochy před Oplaňáčkem,místní
komunikace ke skládce a vjezd do staré hasičárny
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.20/3/2022
<br> Zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí dotace z rozpočtu Stč.kraje z fondu sportu a volného
času na investiční podporu při realizaci hřiště Na Průhoně ve výši 350 tis.Kč <.>
Zároveň pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy s poskytovatelem <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.21/3/2022
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním
pozemku p.č.624/2 pro el.přípojku k p.č.627/6 <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> strana 2 z 2
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5593131

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz