« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - 21.srpen 1968

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1072382428_1_1968_PLAKÁT_-_Hlášení_místního_rozhlasu_k_výročí_okupace.pdf
„Vážení posluchači zůstaňte u svých přijímačů.Za
<br> malý okamžik přineseme mimořádně důležitou
<br> zprávu…”
<br> Ta důležitá zpráva zazněla přesně před 54 lety.Je
<br> však stále aktuální.Ti starší z vás si jistě vybaví
<br> ten strašný okamžik,kdy se z Československého
<br> rozhlasu ozvalo <.>
<br> „Všemu lidu Československé socialistické republiky <.>
<br> Včera dne 20.srpna 1968 kolem 23.hodiny překročila
<br> vojska Sovětského svazu,Polské lidové republiky <,>
<br> Německé demokratické republiky,Maďarské lidové
<br> republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice
<br> Československé socialistické republiky…”
<br> Tehdy tomu ruský režim neříkal válka,agrese,útok <,>
<br> nebo snad „speciální vojenská operace.“ Říkali tomu
<br> „bratrská pomoc.“ Pamatujete? Půl milionu vojáků <,>
<br> šest a půl tisíce tanků a osm set letadel nám tehdy
<br> přišlo „bratrsky pomoci.“ Zůstali zde dlouhých 23 let <.>
<br> Když diktátorský režim mluví o pomoci,historie
<br> nám říká,že z toho vzejde okupace na dlouhá
<br> desetiletí.Pokud ne na věčné časy a nikdy jinak <.>
<br> „Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší
<br> republiky,aby zachovali klid a nekladli postupujícím
<br> vojskům odpor.Proto ani naše armáda,bezpečnost
<br> a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země…”
<br> Náš národní osud je důkazem,že dělat ústupky
<br> diktátorům nevede k míru <.>
<br> „Vážení přátelé.V hodinách,které jsou zatím nejtěžší
<br> zkouškou pro naši vlast a každého občana této
<br> republiky,vám znovu musíme říct,že my pracovníci
<br> Československého rozhlasu shromáždění tady
<br> v budově v Praze na Vinohradské třídě,stojíme
<br> zcela za prezidentem republiky,legální vládou
<br> a předsednictvem ústředního výboru strany v čele
<br> s Alexandrem Dubčekem…”
<br> Když naši zemi tehdy obsazovaly cizí armády <,>
<br> doufali jsme,že nám pomůže svět.Ten XXXXX XXXX
<br> okolo nás <.>
<br> Teď už víme,že ostatní země k nám nebudou
<br> solidární,když se my XXXX nebudeme starat o...
priloha_1072382428_0_NMV_-_dopis_pro_obce-1.pdf
1
<br>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
ředitel odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy
pověřený řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu
<br>
<br> Praha 15.srpna 2022
Č.j.MV-142453-1/NG-2022
Přílohy: 1/el <.>
<br>
<br> Vážená paní primátorko,vážený pane primátore <,>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br>
<br> obracíme se na Vás a Vaše kolegy s prosbou o spolupráci při přípravě vzpomínky
<br> na tragický milník osudu naší země v roce 1968 <.>
<br>
<br> Letošní výročí srpnových událostí spojených s okupací Československa má,jak jistě
<br> Vy XXXX cítíte,velmi aktuální nádech,kdy „speciální vojenská operace“ Ruské
<br> federace na Ukrajině v mnohém připomíná tehdejší „bratrskou pomoc“ armád
<br> Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem <.>
<br>
<br> Jako připomínku tragicky opakující se historie jsme připravili kampaň,jejímž smyslem
<br> je podpora občanské soudržnosti a solidarity s napadenými národy <.>
<br>
<br> Její součástí je i rozhlasová relace složená z archivních záznamů počátku srpnové
<br> okupace,kterou najdete ZDE ve formátu MP3.V případě,že se Vám odkaz neotevře
<br> správně,zkopírujte adresu odkazu do schránky a vložte ji do adresního řádku <.>
<br>
<br> Pokud se budete chtít spolu s dalšími starostkami a starosty připojit ke společné
<br> vzpomínce na smutný okamžik československé minulosti a jeho odkazu do dnešních
<br> dní,prosíme,odvysílejte relaci v neděli 21.srpna letošního roku v 17:00
<br> ve Vašich obecních rozhlasech.Přikládáme i dokument ve formátu PDF,který
<br> obsahuje přepis rozhlasové relace.Ten můžete vytisknout a vyvěsit na obecní
<br> vývěsce <.>
<br>
S pozdravem
<br>
<br>
<br> Rozdělovník:
Obce České republiky
<br> *MVCRX06LPXTN*
MVCRX06LPXTN
prvotní identifikátor
<br>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
<br>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.Mgr.XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5592723

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
02. 12. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
24. 11. 2022
21. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz