« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích oprava povrchu komunikací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích oprava povrchu komunikací
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/82530/2022/OD/LULA
<br> INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3158/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: lucie.laurova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 18.8.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“) v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuje opatřením obecné povahy
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu,na základě podané žádosti firmou
<br> Údržba silnic Karlovarského kraje,a.s <.>,IČO: 26402068,Na Vlečce 177,Otovice,360 01 Karlovy Vary 1
<br> ze dne 12.8.2022 a po předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie
<br> Karlovarského kraje,DI XXXXXXX,čj.KRPK-XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne XX.X.2022 na místních
<br> komunikacích v ul.Mírová a Sadová v Lokti <.>
<br>
<br> Důvod: oprava povrchu komunikací <.>
<br>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> - umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle ověřené a schválené situace,která
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> - termín od 1.9.2022 nejdéle do 30.9.2022 <,>
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel <,>
- dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a TP,budou
<br> umístěny na dobu nezbytně nutnou a po skončení prací budou neprodleně odstraněny,v případě
<br> potřeby zneplatněny pootočením a umístěním mimo těleso vozovky <,>
<br> - pracovní místo bud...

Načteno

edesky.cz/d/5592463

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz