« Najít podobné dokumenty

Obec Liběšice (Louny) - Městský úřad Žatec- Úřad územního plánování - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liběšice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhláška návrh Zprávy o uplatňování ÚP Liběšice.pdf (781.02 kB)
Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí
<br> Úřad územního plánování
<br> náměstí Svobody 1,438 01 Žatec tel.415736268
<br> Č.j.: MUZA 34501/2022 Žatec,dne 15.8.2022 Vyřizuje: Y.Sťastná
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení projednání
<br> Zprávy o uplatňování Územního plánu Liběšice za období 05/2018 — 08/2022
<br> Městský úřad Žatec,Stavební a vyvlastňovací.úřad,životní prostředí — Úřad územního plánování,příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle 5 5 odst.1 á © 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ; 55.0dst.1 stavebního zákona a 5 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů,vypracoval „Zprávu o uplatňování Územního plánu Liběšice za období 05/2018 4 08/2022“ <.>
<br> S odkazem na © 55 odst.1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením š 47 odst.2 stavebního zákona zasíláme návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Liběšice jednotlivě dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu <.>
<br> Zpráva o uplatňování Územního plánu Liběšice za období 05/2018 — 08/2022 je zveřejněna v úplném znění na www.mesto—zatec.cz,www.libesice-obec.cz a dále je vystavena k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Žatec,Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí — Úřad územního plánování a Obecním úřadu Liběšice <.>
<br> od 22.08.2022vdo20.09.2022 <.>
<br>.Dotčené orgány a krajský úřad mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele své vyjádření na obsah v rozsahu,který Vyplývá ze zvláštních právních předpisů.- „
<br>.Sousední obce mohou ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele své podněty <.>
<br>.Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty (30 dní od obdržení návrhu zprávy) doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli,a příslušnému úřadu stanovisko podle 5 45i zákona o ochraně...

Načteno

edesky.cz/d/5590343

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liběšice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz