« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - VV č. 13/2022 hlavní účetní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV č. 13/2022 hlavní účetní
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
<br> Mírové náměstí 208
<br> 294 01 Bakov nad Jizerou
<br>
<br>
Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje podle § 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění
<br>
<br> VEŘEJNOU VÝZVU č.13/2022
<br> na obsazení pracovní pozice zařazené do finančního odboru
<br> HLAVNÍ ÚČETNÍ
<br>
<br> Místo výkonu práce Městský úřad Bakov nad Jizerou
<br> Předpokládaný termín nástupu 9/2022,popř.dle dohody
<br> Pracovní úvazek 40 hod.týdně
<br> Doba trvání pracovního poměru doba neurčitá
<br> Platové podmínky podle NV č.341/2017 Sb.10.platová třída,5 týdnů dovolené,možnost
<br> přiznání osobního příplatku,příspěvek na
<br> stravování,penzijní připojištění,zdravotní
<br> volno a další benefity <.>
<br>
<br> Druh a charakteristika vykonávané práce
<br>  komplexní vedení účetnictví města - vystavování účetních dokladů,vedení knihy vydaných
<br> a došlých faktur,knihy pohledávek a závazků,otevírání účetních knih,kontrola obratů
<br> syntetických účtů,konečných zůstatků a stavů účtů;
<br>  příprava podkladů pro audity a přezkumy hospodaření města,aktivní účast při jejich průběhu;
<br>  zpracování měsíčních a ročních účetních závěrek,sestavování účetních výkazů - např.FIN,PAP <,>
<br> přehled konsolidací,výkazu zisků a ztrát,rozvahy;
<br>  evidence majetku - zařazení do účetního systému,určení odpisových skupin,pohyby majetku <,>
<br> odpisy,vyřazení a další účetní operace s majetkem spojené,zajištění souladu účetní evidence
<br> a skutečného stavu majetku – inventury po účetní stránce,zúčtování jejich výsledků;
<br>  příprava podkladů k sestavení přiznání k DPH,kontrola správnosti účetních dokladů ve vztahu
<br> k DPH,znalost přenesené daňové povinnosti <,>
<br>  součinnost a spolupráce s ostatními odbory městského úřadu <.>
<br> Veřejné výzvy se může zúčastnit uchazeč,který
<br> a) je fyzickou osobou a splňuje tyto předpoklady:
<br> - je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osob...

Načteno

edesky.cz/d/5589959

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz