« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br>
Praha dne 11.srpna 2022
Č.j.: MZP/2022/710/3104
Vyřizuje: Mgr.Šamšulová
Tel.: 267 122 664
E-mail: Martina.Samsulova@mzp.cz
<br>
Rozdělovník
<br>
<br> „Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022 – 2027“
– zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10f odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) zasíláme informaci o návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Lužické Nisy
a ostatních přítoků Odry 2022 – 2027“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví (dále také „návrh koncepce“),jehož zpracování zajistil předkladatel
dle ustanovení § 10e zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o XXX,kdy a kde je možné do návrhu
koncepce nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že každý může Ministerstvu
životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,zaslat
své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje.Doba zveřejnění návrhu koncepce
je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona o zaslání
vyrozumění o dni zveřejnění informace na úřední desce v nejkratším možném termínu <.>
Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: Martina.Samsulova@mzp.cz <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu
ustanovení § 10f odst.6 zákona na možnost zaslání vy...

Načteno

edesky.cz/d/5589903


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
30. 09. 2022
30. 09. 2022
30. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz