« Najít podobné dokumenty

Město Brtnice - Žádost v elektronické podobě je k nahlédnutí na MěÚ (stavební úřad).

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brtnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost v elektronické podobě je k nahlédnutí na MěÚ (stavební úřad).
““““—rm _" 1 1 \\“,<.>.- BEST/\ “Ran BRT/\ll » ' ' KRAJSKY URAD KRAJE VYSOClNA,„W CE / Í Odbor životního prostředí a zemědělství ; DOS'“ ""“—“““““N—m—„M '\__ 11 Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,Česká republika / f (je „m? Zii/čer ",* ' =J„ [H:/_ \ (1 tel.: 564 602 502,e-mail: posta©kr—vysocina.cz _,___„___„\_ “' “'“ ; " C'SÍO jednací.““'*'*“—-——e—m.<.>.<.> ______i\_v ! viz rozdělovní,ó//;77,! “Nf :.<.> „c „4907 :“ ““u-__,__ “W Mix] Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací/Sp.zn.Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 69822/2022 Ing.Vít Okrouhlý 10.8.2022 OZPZ 698/2022 Okr 564 602 514
<br> DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> I.Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „SPALOVNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BRTNICE“ společnosti Envir s.r.o <.>
<br> Il.Oznámení o zveřejnění informace o možnosti nahlížení do žádosti,zveřejnění stručného shrnutí údajů žádosti a zveřejnění oznámením o zahájení řízení
<br> Ill.Žádost o zveřejnění oznámení o zahájení řízení,stručného shrnutí údajů žádosti a informace o XXX,kdy a kde lze do žádosti nahlížet
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný správní úřad podle ustanovení 5 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“),obdržel dne 25.3.2022 a 19.7.2022 (doplnění) žádost společnosti Envir s.r.o <.>,se sídlem Buštěhradská 998,272 01 Kladno-Dubí,IČO: 28771419 (dále jen „provozovatel“) zastoupenou na základě písemné plné moci ze dne 14.3.2022 společností Středisko odpadů Mníšek s.r.o <.>,Pražská 900,252 3,10 Mníšek pod Brdy,IČO: 46349316,0 vydání integrovaného povolení pro zařízení „SPALOVNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BRTNICE“ (dále jen
<br> „zařízení“),podle 5 3 zákona o integrované prevenci <.>
<br> Vymezení zařízení:
<br> Kraj: Kraj Vysočina
<br> Obec: Brtnice
<br> K...

Načteno

edesky.cz/d/5589803

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brtnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz