« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027" – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Horniho_a_stredniho_Labe.pdf (158 kB)
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 10.srpna 2022
<br> Č.j.: MZP/2022/710/3058
Vyřizuje: Ing.Ondrová
Tel.: 267 122 486
<br> E-mail: Barbora.Ondrova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br>
„Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“ – zveřejnění
návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10f odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
zasíláme informaci o návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
2022 – 2027“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
(dále také „návrh koncepce“),jehož zpracování zajistil předkladatel dle ustanovení § 10e zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o XXX,kdy a kde je možné do návrhu
koncepce nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že každý může Ministerstvu
životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,zaslat
své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje.Doba zveřejnění návrhu koncepce
je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona o zaslání
vyrozumění o dni zveřejnění informace na úřední desce v nejkratším možném termínu <.>
Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: Barbora.Ondrova@mzp.cz <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu
ustanovení § 10f odst.6 zákona na možnost zaslání...

Načteno

edesky.cz/d/5589782


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz