« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Jmenování zapisovatelky OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (126.8 kB)
Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,Ič:00271462
<br> V Češově dne 11.srpna 2022
<br> Jmenování zapi_sovatele okrskové voleb__ní komi_se pro volbv do
<br> zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23.a 2__._ září 2022
<br> starosta obce Češov na základě ust.© 17 odst.6 ) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozd.předpisů ( dále jen „ zákon“),a dle ust.© 14písm.e) odst.7 Zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozd.Předpisů
<br> J MENUJ I
<br> zapisovatelkou okrskové volební komise — Vrabcovou Kateřinu; Češov čp.55; 506 01 Jičín
<br> 1/
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno : XX.8.2022
<br> Sejmuto: 24.9.2022

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz