« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Jmenování zapisovatelky OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (126.8 kB)
Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,Ič:00271462
<br> V Češově dne 11.srpna 2022
<br> Jmenování zapi_sovatele okrskové voleb__ní komi_se pro volbv do
<br> zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23.a 2__._ září 2022
<br> starosta obce Češov na základě ust.© 17 odst.6 ) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozd.předpisů ( dále jen „ zákon“),a dle ust.© 14písm.e) odst.7 Zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozd.Předpisů
<br> J MENUJ I
<br> zapisovatelkou okrskové volební komise — Vrabcovou Kateřinu; Češov čp.55; 506 01 Jičín
<br> 1/
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno : XX.8.2022
<br> Sejmuto: 24.9.2022

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
01. 12. 2022
01. 12. 2022
24. 11. 2022
24. 11. 2022
22. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz