« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1072928643_1_Přehled vlastníků.xlsx
List1
Název obce Název kú OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Dobšín Dobšín XXXXXXXXX XXXXXXX č.p.XX,XXXXX Dobšín X XXX 7391 ostatní plocha neplodná půda Dobšín 628131,č.488 135
Dobšín Dobšín XXXXXXXXX XXXXXXX č.p.XX,XXXXX Dobšín X X 2909 orná půda Dobšín 628131,č.227/1 226
Dobšín Dobšín XXXXX XXXXXXXX Kamenice,XXXXX Dobšín X XX XXXX orná půda Dobšín 628131,č.223/107 384
Dobšín Dobšín XXXXX XXXXXXXX Kamenice,XXXXX Dobšín X XX XXXX ostatní plocha neplodná půda Dobšín 628131,č.484/1 414
Dobšín Dobšín XXXXX XXXXXXXX Kamenice,XXXXX Dobšín X XX XXXX orná půda Dobšín 628131,č.487 159
Dobšín Dobšín XXXXX XXXXXXXX Kamenice,XXXXX Dobšín X XXX XXXX ostatní plocha neplodná půda Dobšín 628131,č.488 135
Dobšín Dobšín XXXXX XXXXXXXX Kamenice X XXX XXXX orná půda Dobšín XXXXXX,č.230/49 134
Dobšín Dobšín XXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Dobšín X XXX 1438 orná půda Dobšín 628131,č.230/49 134
Dobšín Dobšín XXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Dobšín X XX 1626 orná půda Dobšín 628131,č.487 159
Dobšín Dobšín XXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Dobšín X XX 1810 orná půda Dobšín 628131,č.223/107 384
Dobšín Dobšín XXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Dobšín X XX 1481 ostatní plocha neplodná půda Dobšín 628131,č.484/1 414
Dobšín Dobšín XXXXXXX XXXXXX č.p.X,XXXXX Dobšín X X 5832 orná půda Dobšín 628131,č.223/96 209
Dobšín Dobšín XXXXXXX XXXXX XXXXX Dobšín X XXX XXXX ostatní plocha neplodná půda Dobšín 628131,č.488 135
Dobšín Dobšín XXXXXXXX XXXX Čížovky XX,XXXXX Petkovy X XXX XXXX ostatní plocha neplodná půda Dobšín 628131,č.488 135
Dobšín Dobšín XXXXXXXX XXXX Čížovky XX,XXXXX Petkovy X XXX XXXX orná půda Dobšín 628131,č.230/49 134
Dobšín Dobšín XXXXXX XXXXXXXXX Podkost,XXXXX Libošovice X XXX XXXX ostatní plocha neplodná půda Dobšín 628131,č.488 135
Dobšín Dobšín XXXXXX XXXXXXXXX Podkost X X XXX tr...
priloha_1072928643_0_ČJ – UZSVM_SMB_4272_2022-SMB(1).pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ XXXXX XXXXXXXX <,>
V.KLEMENTA XXX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXX/SMB/XXXX-SMB XX.X./A/XX
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SMB/4272/2022-SMB
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 326 779 050
<br> E-MAIL: Jirina.Novotna@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Dobšín
51
29404 Dobšín
<br> DATUM: 18.8.2022
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Vám v návaznosti na ust.§§ 64 a 65 zákona
č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),v příloze postupuje data z katastru
nemovitostí poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (dále jen „ČUZK“) týkající
katastrálních území v územní působnosti Vašeho úřadu.Jedná se o seznam nemovitostí platný
k 1.8.2022,u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý <,>
vlastník.Výzva občanům k přihlášení se ke svému vlastnictví dle § 65 odst.3 zákona
č.256/2013 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,je zveřejněna na internetových stránkách
UZSVM.cz | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Dovolujeme si Vás tímto požádat,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento
seznam na úřední desce Vašeho úřadu <.>
<br> Upozorňujeme,že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků,jeho
obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Příloha:
<br>  Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
ředitelka odboru Odloučené pracoviště
<br> XXXXX XXXXXXXX
opatřeno digitálním podpisem
<br>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5589673

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz