« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - VYHLÁŠENÍ SKUTEČNOSTI PRO UPLATŃOVÁNÍ ODCHYLNÉHO POSTUPU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaseni_odchylneho_postupu_spacci_10490-3cd58.pdf
1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br> Sp.zn.: OZP/10490/22/321 V Hustopečích 17.08.2022
<br>
<br> VYHLÁŠENÍ SKUTEČNOSTI
<br> PRO UPLATŇOVÁNÍ ODCHYLNÉHO POSTUPU
<br>
Městský úřad Hustopeče,odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody příslušný
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění
<br> pozdějších předpisu (dále jen „zákon“),na základě sdělení v souladu s ustanovením § 4 odst <.>
<br> 1 vyhlášky č.294/2006 Sb <.>,o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
<br> vyhlašuje <,>
<br> že nastala skutečnost pro uplatňování odchylného postupu,tzn <.>,že se na vinicích ve správním
<br> obvodu Městského úřadu Hustopeče,tj.v katastrálních územích obcí Boleradice,Borkovany <,>
<br> Bořetice u Hustopečí,Brumovice,Diváky,Horní Bojanovice,Hustopeče u Brna,Kašnice <,>
<br> Klobouky u Brna,Kobylí na Moravě,Krumvíř,Křepice u Hustopečí,Kurdějov,Morkůvky <,>
<br> Němčičky u Hustopečí,Nikolčice,Popice,Pouzdřany,Starovice,Starovičky,Strachotín <,>
<br> Šakvice,Šitbořice,Uherčice u Hustopečí,Velké Hostěrádky,Velké Němčice,Velké
<br> Pavlovice a Vrbice u Velkých Pavlovic,vyskytuje nejméně jedno hejno špačků obecných
<br> čítající odhadem minimálně 1000 jedinců <.>
<br> Na základě tohoto sdělení je možno uplatňovat odchylný postup podle vyhlášky č.294/2006
<br> Sb <.>,o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného <.>
<br> Podle § 5b odst.5 zákona ten,kdo provede zásah na základě odchylného postupu,je povinen
<br> do 31.prosince každého roku nahlásit tento zásah orgánu ochrany přírody <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Vilém Vyhnálek
<br> vedoucí odboru životního prostředí
<br>
<br> Den vyvěšení:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Telefon:
Fax:
<br> 519 441 086
519 413 184
<br> IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193
<br> E-mail:
Internet:
<br> podatelna@hustopece.cz
www.hustopece.cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz