« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Plakát - Hlášení místního rozhlasu k výročí okupace 1968

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plakát - Hlášení místního rozhlasu k výročí okupace 1968
„Vážení posluchači zůstaňte u svých přijímačů.Za
<br> malý okamžik přineseme mimořádně důležitou
<br> zprávu…”
<br> Ta důležitá zpráva zazněla přesně před 54 lety.Je
<br> však stále aktuální.Ti starší z vás si jistě vybaví
<br> ten strašný okamžik,kdy se z Československého
<br> rozhlasu ozvalo <.>
<br> „Všemu lidu Československé socialistické republiky <.>
<br> Včera dne 20.srpna 1968 kolem 23.hodiny překročila
<br> vojska Sovětského svazu,Polské lidové republiky <,>
<br> Německé demokratické republiky,Maďarské lidové
<br> republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice
<br> Československé socialistické republiky…”
<br> Tehdy tomu ruský režim neříkal válka,agrese,útok <,>
<br> nebo snad „speciální vojenská operace.“ Říkali tomu
<br> „bratrská pomoc.“ Pamatujete? Půl milionu vojáků <,>
<br> šest a půl tisíce tanků a osm set letadel nám tehdy
<br> přišlo „bratrsky pomoci.“ Zůstali zde dlouhých 23 let <.>
<br> Když diktátorský režim mluví o pomoci,historie
<br> nám říká,že z toho vzejde okupace na dlouhá
<br> desetiletí.Pokud ne na věčné časy a nikdy jinak <.>
<br> „Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší
<br> republiky,aby zachovali klid a nekladli postupujícím
<br> vojskům odpor.Proto ani naše armáda,bezpečnost
<br> a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země…”
<br> Náš národní osud je důkazem,že dělat ústupky
<br> diktátorům nevede k míru <.>
<br> „Vážení přátelé.V hodinách,které jsou zatím nejtěžší
<br> zkouškou pro naši vlast a každého občana této
<br> republiky,vám znovu musíme říct,že my pracovníci
<br> Československého rozhlasu shromáždění tady
<br> v budově v Praze na Vinohradské třídě,stojíme
<br> zcela za prezidentem republiky,legální vládou
<br> a předsednictvem ústředního výboru strany v čele
<br> s Alexandrem Dubčekem…”
<br> Když naši zemi tehdy obsazovaly cizí armády <,>
<br> doufali jsme,že nám pomůže svět.Ten XXXXX XXXX
<br> okolo nás <.>
<br> Teď už víme,že ostatní země k nám nebudou
<br> solidární,když se my XXXX nebudeme starat o...

Načteno

edesky.cz/d/5589269

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz