« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Záměr obce prodat, smanit, pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
č.j.MMB/O42430l/2022/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat ia_l_(o výprosu a Záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením % 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> směna nemovitých věcí:
<br> -pozemku p.č.3594/1 orná půda o výměře 3563 m2 <,>
<br> -pozemku p.č.3594/19 orná půda o výměře 5950 m2 <,>
<br> oba v k.ú.Řečkovice ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za nemovité věci:
<br> -pozemek p.'.627/7 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 38 m2 <,>
<br> -pozemek p.<.> 627/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2 <,>
<br> -pozemek p.<.> 630 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 99 m2 <,>
<br> -pozemek p.<.> 631 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 230 m2 <,>
<br> -stavba č.pop.671,způsob využití obč.vyb <.>,postavené na pozemcích p.č.411/9 a p.č.627/8 vše v k.ú.Komárov ve vlastnictví CARTec motor,s.r.o <.>,IČO: 25583719,se sídlem Mariánské náměstí 671/5,Komárov,617 00 Brno
<br> -pozemek p.č.411/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2
<br> v k.ú.Komárov ve vlastnictví fyzické osoby
<br> s doplatkem ve výši 25.462.750 Kč ve prospěch statutárního města Brna
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel.542173079,e-mail: rackova.irenaKá)brno.cz vz.Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel.542173085,e-mail: frimmelovamenataíýbrno.cz)
<br> ()( ($( ('N O
<br> úplatný převod pozemků
<br>.p.č.207/41 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 4.199 m2
<br>.p.č.207/42 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 5.774 m2
<br>.p.č.207/43 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 945 m2
<br>.p.č.20...
Zamer-obce-smenit-prodat-pozemky-18.-8.-2022-0719-22
č.j.MMB/O42430l/2022/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat ia_l_(o výprosu a Záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením % 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> směna nemovitých věcí:
<br> -pozemku p.č.3594/1 orná půda o výměře 3563 m2 <,>
<br> -pozemku p.č.3594/19 orná půda o výměře 5950 m2 <,>
<br> oba v k.ú.Řečkovice ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za nemovité věci:
<br> -pozemek p.'.627/7 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 38 m2 <,>
<br> -pozemek p.<.> 627/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2 <,>
<br> -pozemek p.<.> 630 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 99 m2 <,>
<br> -pozemek p.<.> 631 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 230 m2 <,>
<br> -stavba č.pop.671,způsob využití obč.vyb <.>,postavené na pozemcích p.č.411/9 a p.č.627/8 vše v k.ú.Komárov ve vlastnictví CARTec motor,s.r.o <.>,IČO: 25583719,se sídlem Mariánské náměstí 671/5,Komárov,617 00 Brno
<br> -pozemek p.č.411/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2
<br> v k.ú.Komárov ve vlastnictví fyzické osoby
<br> s doplatkem ve výši 25.462.750 Kč ve prospěch statutárního města Brna
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel.542173079,e-mail: rackova.irenaKá)brno.cz vz.Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel.542173085,e-mail: frimmelovamenataíýbrno.cz)
<br> ()( ($( ('N O
<br> úplatný převod pozemků
<br>.p.č.207/41 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 4.199 m2
<br>.p.č.207/42 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 5.774 m2
<br>.p.č.207/43 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 945 m2
<br>.p.č.20...

Načteno

edesky.cz/d/5589047

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz