« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení změny DZ v OPS 1-11 Kopečná, ulice Anenská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0287268_OPS_1-11_Kopecna_ulice_Anenska.pdf
UL.ANENSKA - MK
<br> \0 V ©?
<br> '
<br> L E G E N D A : o 31 /,_v 1_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ srÁvmicí () 31 / _!La _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat ' “935W“ a 51 že _v 1_a _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ Odstranit ' Odn'mn“ POZNÁMKA:
<br>.Veškeré DZ musí být instalováno v souladu s TP65,TP133 a příslušnou platnou legislativou.<.> Veškeré VDZ musí být před instalací nového Odstraněno <.>
<br> „Q <.>
<br> V12a
<br> v 109 / —7
<br> / “=D-1003 / l l 6.0.16 <,>
<br> /
<br>,C v € %12/ %ALO AT V109 //,/ sďřájágm %NA ODSTRANIT © Odbor dopravy
<br> K0unicova 67
<br> 601 67 BW -018- O,'\3 O" SPIS.ZN.: OD/MMB/013917112022; vyřizuje J.Hédlová VEDOUCÍ ÚDI GENER.mOJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL.<.> Brněnské ING <.>,na.PERNICA M.]EMAN,DIS.M.šEMAN,Dis.ING.J NEŠPOR [í.-ě komunikace /1»t_%.' l " ÚTVAR DDPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM DUBEN 2022 NÁzEVAKCE= FORMÁT A3 OPS 1-11,DZ fáze A srupEň ' MĚŘÍTKO 1:500 UL.ANENSKA - MK Šum“ NÁZEV VÝKRESU: čísm PARÉ čísm VÝKRESU ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ VAR 1-01I
0287268-2_Verejna_vyhlaska_Stanoveni_OPS_1-11_Kopecna_ulice_Anenska_presun_DZ_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0287268/2022 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0287268-2/2022/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy <,>
<br> ulice Anenská,Brno – střed,pod názvem akce „Oblast placeného stání 1-11 Kopečná‘‘,–
<br> změna dopravního značení,doplnění DZ
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>,<,> Oblast placeného stání 1-11,Kopečná‘‘ – ulice Anenská,změna dopravního značení,doplnění
<br> DZ a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy,ulice Kopečná,Brno <,>
<br> formou výkresu číslo: VAR 1-01 pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVN9HO ZNAČENÍ,název akce: OPS
<br> 1-11,DZ fáze A,UL.ANENSKÁ – MK,formát A3,měřítko 1:500,datum: duben 2022,zpracované
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno - Štýřice,IČO:
<br> 60733098,a projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu,Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno
<br> – město,pracoviště dopravního inženýrs...

Načteno

edesky.cz/d/5588726

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz