« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Rozhodnutí - zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání - LEOM s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání - LEOM s.r.o.
OQv
<br> Magistrát města Brna B R N I
Odbor územního a stavebního řízení I
<br> SP.ZN.: OUSRJMMB/0339177/2022 Brno 15.082022
<br> Č.J.: MMB/0420624/2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,Stavební úřad,rozhodnutím ze dne
<br> 04.05.2022 pod č.j.MCBRMH/001301/22/2100/KU1V zamítl žádost obchodní korporace LEOM s.r.o.<,>
<br> lČ: 28498208,se sídlem Matulkova 1683/13,612 00 Brno (dále také Jen „žadatel“),o vydání společného
<br> povolení pro stavbu nazvanou „Bytový dům,Žilkova ulice,Brno-Řečkovice“ na pozemcích p.Č.3801 a 3802/2
<br> v katastrálním území Řečkovice,zahrnující další související/podmiňující stavby: zpevněné pojížděné
<br> a pochůzí plochy s posuvnou bránou v místě rozšíření pozemku stavby,se stavbou související terénní úpravy <,>
<br> dělící a opěrné zdi,oplocení jižní hranice pozemku,venkovní rozvody IS (voda,NN,splašková kanalizace <,>
<br> dešťová kanalizace,včetně akumulační nádrže o objemu 5 000 1) na pozemku p.Č.3802/2 v katastrálním
<br> území Řečkovice a přípojky splaškové kanalizace a dešťové kanalizace na pozemcích p.Č.3802/2 a 3880/1
<br> v katastrálním území Řečkovice včetně kácení vzrostlé zeleně <.>
<br> Uvedené rozhodnutí nenabylo právní moci,nebot‘ proti němu podal žadatel prostřednictvím Mgr.Michala
<br> Špryňara,advokáta se sídlem Osadní 324J12a,17000 Praha,vzákonné lhůtě odvolání <.>
<br> Magistrát města Brna,Odbor územního a stavebního řízení,jako odvolací správní orgán (dále Jen „odvolací
<br> správní orgán“),příslušný podle ust.89 odst.1 a 178 odst.1 zákona Č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v rámci své kompetence dané ust.139 odst.5 zákona
<br> Č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a Či.9 odst.3 písm.c) obecně
<br> závazné vyhlášky statutárního města Brna Č.20/2001 ‚ kterou se vydává Statut města Brna,ve znění
<br> pozdějších předpisů,přezkoumal podle ušt.89 odst.2 správního řád...

Načteno

edesky.cz/d/5586177

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz