« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Rozpočtové opatření 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 4/2022
OBEC RYBNÍČEK,Rybníček 60,682 01 Vyškov,IČ: 48838756
Rozpočtové opatření č.: 4/2022
v Kč Příjmy Výdaje Financování
231 0010 3613 2132 Pronájmy nebytových prostor 9100
231 0010 4122 UZ 00551 Dotace z JMK Vybavení jednotky SDH v Rybníčku 100000
231 0010 4111 UZ 98043 Kompenzační bonus 600
231 0010 3639 5163 Pojištění nových domků 10000
231 0010 3399 5169 Kultura služby 20000
231 0010 3399 5139 Kultura materiál 5000
231 0010 3639 5154 Elektřina komunální služby 30000
231 0010 5512 5137 UZ 00551 Drobný hmotný majetek Vybavení jednotky SDH z dotace 100000
231 0010 5512 5137 org 00551 Drobný hmotný majetek Vybavení jednotky SDH vlastní zdroje 153100
231 0010 5512 5137 Drobný hmotný majetek Vybavení jednotky SDH neoznačený -208400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
CELKEM 109700 109700 0
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 18.7.2022
Vyvěšeno na úřední desce : 16.8.2022
Vyvěšeno elektronicky: 16.8.2022
Sňato:
XXXXXXXX XXXXXX – starosta obce Rybníček

Načteno

edesky.cz/d/5584807

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz