« Najít podobné dokumenty

Obec Ježkovice - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání změny č. 2 územního plánu vč. příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ježkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání změny č. 2 územního plánu vč. příloh
tel.: 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz bankovní spojení: 120731/0100
<br> fax:517 301 302 ID: wc6bqdy IČ: 00292427
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN:
ČÍSLO JEDNACÍ: MV 65416/2022
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> TEL: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: l.zabka@meuvyskov.cz
<br>
DATUM: 10.08.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
<br> ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU JEŽKOVICE POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM
<br> POSTUPEM
<br>
<br> Pořizovatel návrhu Změny č.2 Územního plánu Ježkovice,odbor územního plánování a
<br> rozvoje Městského úřadu Vyškov,oznamuje podle § 52 a 55b a dále v souladu s § 20 a 22
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> zahájení řízení o návrhu Změny č.2 Územního plánu Ježkovice pořizované zkráceným
<br> postupem <.>
<br> Návrh Změny č.2 Územního plánu Ježkovice je k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele <,>
<br> tj.na odboru územního plánování a rozvoje městského úřadu Vyškov (4.patro) a na obecním
<br> úřadě Ježkovice
<br> od pondělí 15.srpna 2022 do pondělí 26.září 2022 <.>
<br>
<br> Ke konzultaci doporučujeme využít úřední dny a hodiny <.>
<br>
<br> Městský úřad Vyškov pondělí,středa 07.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
<br> Obecní úřad Ježkovice pondělí
<br> středa
<br> 13.00 – 17.00
<br> 08.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00
<br>
<br> Dálkový přístup pro nahlížení do návrhu Změny č.2 Územního plánu Ježkovice je zajištěn na
<br> elektronické úřední desce Městského úřadu Vyškov na webové stránce www.vyskov-mesto.cz
<br> jako příloha vyhlášky a také na elektronické úřední desce obecního úřadu Ježkovice na
<br> webové stránce www.obecjezkovice.cz jako příloha vyhlášky <.>
<br>
<br> Veřejné projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Ježkovice se uskuteční
<br> v pondělí 19.září 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Ježkovice <.>
<br>
<br> Pořizovatel ve spolupráci s projekta...

Načteno

edesky.cz/d/5584733

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ježkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz