« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Pozvánka na veřejné zasedání dne 23.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nučice 23.8.2022.pdf (173.23 kB)
Obecní úřad Nučice
<br> Nučice 2,281 63 Kostelec n.Č.1.- IČO:00235598
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice
<br> Obecní úřad Nučice v souladu s š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice:
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice
<br> Termín a doba konání: úterý 23.8.2022 od 18 hod <.>
<br> Navrženy program zasedání:
<br> 1.Schválení Dodatku č.1 k pachtovní smlouvě č.P-5/2016 zemědělský pacht ze dne 8.11.2016
<br> 2.Schválení Smlouvy o součinnosti při realizaci nového vodního zdroje NSA a Smlouva o budoucí smlouvě kupní
<br> 3.Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2021 na zhotovení stavby „Malá vodní nádrž Nučice —Ve|ky rybník“
<br> 4.Schválení podání žádosti o dotaci — Operační program Životní prostředí,splašková kanalizace a čov
<br> 5.Schválení směrnic VZMR
<br> 6.Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu — kanalizační přípojky
<br> 7.Rozpočtové opatření čti/2022
<br> Různé
<br> 9.Diskuze
<br> 90
<br> V Nučicích 16.8.2022
<br>,Libuše Merv / starostka obce Nučice
<br> r <.>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce obce dne: 16.8.2022
<br> Sejmuto z úřední a elektronické úřední desky obce dne: 24.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5584729

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz