« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Záměr obce - výpůjčka prostor v budově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce - výpůjčka prostor v budově
Záměr obce Tučapy č.j.755/2022/RO-112
<br>
<br>
<br> 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19
Tel.: 381 594716
<br> 381 594736
<br> ID datové schránky: 6fdb5eu
<br> E-mail: outucapy@volny.cz
<br> www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: 755/2022/RO-112
<br>
<br> Věc: Zveřejnění záměru obce
<br>
<br>
<br>
Předmět záměru: Záměr výpůjčky prostor v budově
<br>
<br>
Popis záměru:
<br> Obec Tučapy zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr výpůjčky 4 místností (prostor sloužících ke
<br> zdravotní službě) o rozloze 43,58 m2 v přízemí budovy č.p.79,která je součástí pozemku parc <.>
<br> č.61,nacházejícího se v katastrálním území Tučapy,zapsaného na listu vlastnictví č.10001 u
<br> Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálního pracoviště Tábor
<br>
<br> Zájemci o pronájem se mohou k tomutu záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být
<br> doručeny obecnímu úřadu Tučapy do 15:00,02.09.2022 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Tučapy na jejím 112.zasedání dne 11.08.2022 <,>
<br> usnesením č.755/2022/RO-112 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> místostarosta obce Tučapy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.08.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5584382

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz