« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Žilkova, p.p.č. 3801 a 3802/2 k.ú. Řečkovice- st. BD - odvolání proti společ. řízení-rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnuti_-_BD_Zilkova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor územního a stavebního řízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního a stavebního řízení
<br> Malinovského náměstí 3 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OUSR/MMB/0339177/2022 Brno 15.08.2022
<br> Č.J.: MMB/0420624/2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,Stavební úřad,rozhodnutím ze dne
<br> 04.05.2022 pod č.j.MCBRMH/001301/22/2100/KUIV zamítl žádost obchodní korporace LEOM s.r.o.<,>
<br> IČ: 28498208,se sídlem Matulkova 1683/13,612 00 Brno (dále také jen „žadatel“),o vydání společného
<br> povolení pro stavbu nazvanou „Bytový dům,Žilkova ulice,Brno-Řečkovice“ na pozemcích p.č.3801 a 3802/2
<br> v katastrálním území Řečkovice,zahrnující další související/podmiňující stavby: zpevněné pojížděné
<br> a pochůzí plochy s posuvnou bránou v místě rozšíření pozemku stavby,se stavbou související terénní úpravy <,>
<br> dělící a opěrné zdi,oplocení jižní hranice pozemku,venkovní rozvody IS (voda,NN,splašková kanalizace <,>
<br> dešťová kanalizace,včetně akumulační nádrže o objemu 5 000 l) na pozemku p.č.3802/2 v katastrálním
<br> území Řečkovice a přípojky splaškové kanalizace a dešťové kanalizace na pozemcích p.č.3802/2 a 3880/1
<br> v katastrálním území Řečkovice včetně kácení vzrostlé zeleně <.>
<br>
<br> Uvedené rozhodnutí nenabylo právní moci,neboť proti němu podal žadatel prostřednictvím Mgr.Michala
<br> Špryňara,advokáta se sídlem Osadní 324/12a,170 00 Praha,v zákonné lhůtě odvolání <.>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor územního a stavebního řízení,jako odvolací správní orgán (dále jen „odvolací
<br> správní orgán“),příslušný podle ust.§ 89 odst.1 a § 178 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v rámci své kompetence dané ust.§ 139 odst.5 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a čl.9 odst.3 p...

Načteno

edesky.cz/d/5583849

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz