« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Veřejnoprávní smlouva -přestupky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva -přestupky
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
<br> Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 13.4.2022 č.116/2022/7/RM a usnesení Zastupitelstva obce Bělá ze dne 5.5.2022 č.03/05/2022
<br> (\)
<br> uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> Čl.1 Smluvní strany
<br> Město Ledeč nad Sázavou
<br> zastoupené starostkou lng.Hanou Horákovou
<br> se sídlem Husovo náměstí 7,584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> IČO 00 26 77 59
<br> příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „Město Ledeč nad Sázavou)
<br> 21
<br> Obec Bělá
<br> zastoupena starostou Pavlem Lhoťanem
<br> se sídlem Bělá čp.44,584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> IČO 00 17 96 12
<br> příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „Obec Bělá“)
<br> Cl.[[ Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Podle ust.% 63 a Š 66c zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,podle © 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a 5 105 zákona č.250/2016 Sb.<.> o odpovědnosti za přestupky & řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů,bude příslušný správní orgán Města Ledeč nad Sázavou vykonávat namísto orgánu Obce Bělá vjejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.250/2016,o odpovědnosti za přestupky & řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Na základě této smlouvy bude orgán Města Ledeč nad Sázavou místně příslušný správní orgán v řízení pro správní obvod Obce Běla <.>
<br> 3 <.>
<br> Výkon působnosti podle odst.1 tohoto článku zahrnuje vedení přestupkové agendy za obec včetně veškeré dokumentace,vymáhání v případě neplnění uložených povinností,zpracování sdělení pro orgány činné v trestním a soudním řízení,sdělení pro zdravotní pojišťovny,popř.další úkony související s vedením přestupkové agendy <.>
<br> Výnos z pokut,nákladů řízení a pořádkových pokut z projednávaných přestupků jsou příjmem...

Načteno

edesky.cz/d/5583342

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz