« Najít podobné dokumenty

Obec Hvožďany - Usnesení z jednání OZ ze dne 27.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvožďany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení (365.69 kB)
U S N E S E N Í Č.2/2022
<br> z jednání OZ ze dne 27.4.2022,které se konalo ve Spolkovně
<br> ve Hvožďanech od 17.00 hodin
<br> 02/2022/01
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc.XXXX XXXXXXX,Mgr <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX,ověřovatele zápisu: XXXXXX XXXX a XXXX XXXX <,>
<br> zapisovatelku: pí.Martinu Štikovou <.>
<br> Návrh na usnesení přijat
<br> 02/2022/02
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p.č.1447
<br> o výměře 17 m2,k.ú.Hvožďany,panu P.B <.>,Příbram V,podmínky prodeje: 100
<br> Kč/m2,náklady spojené s převodem hradí kupující <.>
<br> Návrh na usnesení přijat
<br> 02/2022/03
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci obecního majetku za rok 2021 včetně
<br> inventarizační zprávy za rok 2021 <.>
<br> Návrh na usnesení přijat
<br> 02/2022/04
<br> Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí odborný posudek arch.Jaroslava
<br> XXXXX k úspěšnosti výsledku všech podaných žádostí
b) schvaluje pořízení změny č.3 ÚP zkráceným postupem
<br> pouze pro řešení bez nutnosti dokumentace SEA
(celkem 14 žádostí) <.>
<br> c) schvaluje pořízení změny č.4 ÚP standardním
postupem pro ostatní podněty (celkem 19) za
podmínky plné úhrady nákladů (včetně dokumentace
SEA a NATURA 2000) na pořízení a zhotovení změny č <.>
4 ÚP od žadatelů.Po úvaze rizika malé úspěšnosti lze
žádost o změnu ÚP stáhnout
<br> d) pověřuje pořizováním zredukované změny č.3 a
změny č.4 ÚP Ing.Miroslava Sládka IČ 123 27 166
Písek,Kocínova 1979
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
e) určuje pro spolupráci s pořizovatelem zredukované
změny č.3 a č.4 místostarostu Ing.XXXXXXX XXXXXX
jako určeného zastupitele
<br> f) pověřuje zhotovením zredukované změny č.3 a změny
č.4 ÚP Projektový atelier AD s.r.o.Č.Budějovice IČ
251 94 771 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o
dílo
<br> g) ukládá pořizovateli předat schválený doplněný Obsah
zadání zredukované změny č.3 zpracovateli -
Projektovému ateliéru AD XXXXX do konce měsíce
dubna XXXX
<br> Návrh na us...

Načteno

edesky.cz/d/5583009

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvožďany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz