« Najít podobné dokumenty

Obec Hvožďany - Usnesení z jednání OZ ze dne 27.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvožďany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení (355.42 kB)
PŘIJATÁ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HVOŽĎANY ZE DNE
27.6.2022,KTERÉ SE KONALO VE SPOLKOVNĚ VE HVOŽĎANECH
<br> 03/2022/01
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: XXXXXX XXXX,Milan
Jaroš,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,ověřovatele zápisu: XXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXX XXXXXXX
zapisovatelku: pí.Martinu Štikovou <.>
XX/XXXX/XX
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2021,který je
přílohou tohoto Usnesení
03/2022/03
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 vč.zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 se
závěrem: bez výhrad <.>
03/2022/04
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření
obce firmou Audit obce,s.r.o <.>,Příbram za rok 2022 <.>
03/2022/05
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce k 31.12.2021,která je
přílohou tohoto Usnesení vč.protokolu o schvalování účetní závěrky <.>
03/2022/06
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 z „Programu
pro poskytování dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu,kultury <,>
požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2022“ pro SH ČMS – 10.Okrsek
Hvožďany ve výši 15 000 Kč <.>
03/2022/07
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 z „Programu
pro poskytování dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu,kultury <,>
požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2022“ pro SK Vacíkov ve výši
15 000 Kč <.>
03/2022/08
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 z „Programu
pro poskytování dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu,kultury <,>
požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2022“ pro Spolek Beneše
z Blíživy z Hvožďan pod Třemšínem ve výši 10 000 Kč <.>
<br> 03/2022/09
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 z „Programu
pro poskytování dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu,kultury <,>
požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2022“ pro TJ S...

Načteno

edesky.cz/d/5583008

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvožďany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz