« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny Pro Útěchov s podporou KDU-ČSL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Úřad městské části Brno-Útěchov,Adamovská 15/55,544 00 Brno
<br> Č.j.: MCBUTE 0665122 Spisová značka: S-MCBUTE 062212212 Datum: 2.8.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno—Útěchov,Adamovská 15/6,644 00 Brno,jako příslušný registrační úřad podle ustanovení % 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,(dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obcí) přezkoumal podle ustanovení X XX odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí kandidátní listinu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů s názvem Pro Utěchov s podporou KDU-CSL pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Útěchov,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> podle ustanovení & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o registraci kandidátní listiny s_družení politické strany a nezávislých kandidátů s názvem Pro Utěchov s podporou KDU-CSL <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 18.?._2022 v10.05 hodín podala volební strana snázvem Pro Útěchov s podporou KDU-CSL kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Brno- Utěchov,konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitostí daně zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení o odvoláni
<br> Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanoveni % 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může volební strana,která podala kandidátní listinu,domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u soudu,kterým je podle 9 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský soud v Brně <.>
<br> Rozhodnutí se podle ustanovení 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,kterýjej vydal <.>
<br> [otísk úředního razítkaj
<br> PaedDr.XXXXXXXX XXXXXX taj...
Rozhodnuti-oregistraci-kandidatni-listiny-Pro-Utechov-s-podporou-KDU-CSL
Úřad městské části Brno-Útěchov,Adamovská 15/55,544 00 Brno
<br> Č.j.: MCBUTE 0665122 Spisová značka: S-MCBUTE 062212212 Datum: 2.8.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno—Útěchov,Adamovská 15/6,644 00 Brno,jako příslušný registrační úřad podle ustanovení % 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,(dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obcí) přezkoumal podle ustanovení X XX odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí kandidátní listinu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů s názvem Pro Utěchov s podporou KDU-CSL pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Útěchov,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> podle ustanovení & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o registraci kandidátní listiny s_družení politické strany a nezávislých kandidátů s názvem Pro Utěchov s podporou KDU-CSL <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 18.?._2022 v10.05 hodín podala volební strana snázvem Pro Útěchov s podporou KDU-CSL kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Brno- Utěchov,konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitostí daně zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení o odvoláni
<br> Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanoveni % 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může volební strana,která podala kandidátní listinu,domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u soudu,kterým je podle 9 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský soud v Brně <.>
<br> Rozhodnutí se podle ustanovení 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,kterýjej vydal <.>
<br> [otísk úředního razítkaj
<br> PaedDr.XXXXXXXX XXXXXX taj...

Načteno

edesky.cz/d/5582845

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz