« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - VŘ č. 12/2022 vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ č. 12/2022 vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
<br> Mírové náměstí 208
<br> 294 01 Bakov nad Jizerou
<br>
<br>
Vedoucí Městského úřadu Bakov nad Jizerou vyhlašuje podle § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.12/2022
<br> na obsazení pracovní pozice
<br> vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí
<br>
<br> Místo výkonu práce Městský úřad Bakov nad Jizerou
<br> Předpokládaný termín nástupu říjen 2022 do pracovního poměru <,>
<br> leden 2023 do funkce vedoucího odboru,popř.dle dohody
<br> Pracovní úvazek 40 hod.týdně
<br> Doba trvání pracovního poměru doba neurčitá
<br> Platové podmínky podle NV
<br> č.341/2017 Sb <.>
<br> 10.- 11.platová třída,možnost postupného přiznání osobního příplatku <,>
<br> příspěvek na stravování,penzijní připojištění,přípatek za vedení,pružná
<br> pracovní doba,další benefity <.>
<br> Druh a charakteristika vykonávané práce
<br>  řízení Odboru stavebního a životního prostředí v celém rozsahu jeho působnosti – stavební úřad,životní
<br> prostředí vč.odpadového hospodářství <,>
<br>  výkon agendy stavebního úřadu: zejména projednává v režimu stavebního řízení stavby,terénní úpravy <,>
<br> stanovuje podmínky jejich provedení,vypracovává rozhodnutí stavebního úřadu,poskytuje územně plánovací
<br> informaci,vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb a o změně využití území,o změně stavby <,>
<br> v rámci stavebního zákona a s ním souvisejících vyhlášek se účastní agendy územního plánování apod <.>
<br>  zpracování podkladů pro radu,zastupitelstvo a vedení města <.>
<br> Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč,který
<br> a) je fyzickou osobou a splňuje tyto předpoklady:
<br> - je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má
<br> v České republice trvalý pobyt <,>
<br> - dosáhl věku 18 let <,>
<br> - je způsobilý k právním úkonům <,>
<br> - je bezúhonný <,>
<br> - ovládá jednací jazyk <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5582806

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz