« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Šumavská, Veveří

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Sumavska_Veveri_-_realizace_souvisle_udrzby_vozovky.pdf
s
il <.>
<br>
I
I
/
6
4
0
<br> R
<br> e
s
s
l
o
v
a
<br> P
<br> o
<br> d
<br> P
<br> o
<br> d
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> K
<br> o
<br> u
<br> n
<br> i
<br> c
<br> o
<br> v
<br> a
<br> K
<br> o
<br> u
<br> n
<br> i
<br> c
<br> o
<br> v
<br> a
<br> K
<br> o
<br> u
<br> n
<br> i
<br> c
<br> o
<br> v
<br> a
<br> K
<br> o
<br> u
<br> n
<br> i
<br> c
<br> o
<br> v
<br> a
<br> s
i
l
<.>
<br> I
I
/
6
<br> 4
<br> 0
<br> s
<br> i
l
<.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 6
<br> 4
<br> 0
<br> s
<br> i
l
<.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 6
<br> 4
<br> 0
<br> S
S
<br> Z
<br> v
<br> S
S
<br> Z
v
<br> S
<br> S
<br> Z
<br>
v
<br> 085/2022
<br> 06/2022
<br> 3x A3
<br> -
<br> 1
RDS
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> PLATNOST DOKUMENTACE LEGENDA
<br> XXX M)
<br> (ROZSAH 120 M2)
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> TP 65 A TP 66 <.>
<br> SITUACE DIO
<br>
2022-08-15T12:28:18+0200
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX aXecabXaXXeXbfXXXXddXXfXXXaXXXfXXXcXddaa
GEFAB_Sumavska_Veveri.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0383330/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0383330/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-140957-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 30.06.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Šumavská,Veveří,Pod Kaštany,Resslova <,>
<br> Mučednická,Minská,Tábor,Hradecká,Konečného náměstí,Kounicova a Hrnčířská ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace souvislé údržby vozovky na ul.Šumavská (úsek Veveří – Pod Kaštany) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 1 víkend v období 20.08.2022 – 30.09.2022.Skutečný termín bude
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5582712

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz