« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na ÚK, ul. Tuřanka, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0317467_22_8_Pril._vykres_c._D.4_Turanka_fixed_-15.8.22.pdf
VYPRACOVAL
<br> OBJEKT
<br>.<.>.<.> <.>
<br> D.4
<br> 6xA4
<br> DATUM
<br> 4/2022
<br> INVESTOR
<br> atelier@atelier-dpk.cz
<br> tel./fax: 541240616
<br> 602 00 Brno
<br> Atelier DPK,s.r.o <.>
<br> 20_07_160
<br> 1:250
<br>
2022-08-15T14:52:27+0200
<br>
2022-08-15T14:54:05+0200
eSpis 05dec21bbf146b5293795259c393c03dc69970b0
user_ts
0317467_22_8_Turanka_VPUK_OOP-15.8.22.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0317467/2022/8 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0419447/2022/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ulice Tuřanka,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice Tuřanka,Brno,formou
<br> výkresu číslo D.4,„DOKUMENT (VÝKRES) Situace dopravní značení“,„ČÁST D Výkresová
<br> dokumentace“,„STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení
<br> stavby“,„NÁZEV ZAKÁZKY BRNO-SLATINA,TUŘANKA 115,SOUBOR STAVEB AREÁLU“ <,>
<br> „INVESTOR AREAL SLATINA,a.s <.>,Tuřanka 115,627 00 Brno“,„DATUM 04/2022“,„ČÍSLO
<br> ZAKÁZKY ZPRACOVATELE 20_07_160“,„FORMÁT 6 x A4“,„MĚŘÍTKO 1:250“,zpracovaného
<br> společností Ateliér DPK,s.r.o <.>,IČO: 25348817,se sídlem Šumavská 416/15,602 00 Brno <,>
<br> s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policie
<br> České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,s vydáním jeho stanoviska pod č.j.:
<br> KRPB-1...

Načteno

edesky.cz/d/5582710

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz