« Najít podobné dokumenty

Město Brno - OOP přechodné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0163387_22_17_Pril_vykres_prechodne_Slamenikova.pdf
|P4
<br> Ě IPA
0163387_22_17_OOP_prechodne_Slamenikova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0163387/2022/17 VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0417138/2022/KA TEL./E-MAIL: 542 174 090 / kaucky.jan@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci ul.Slaměníkova,Brno
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> žádosti o řešení dopravní situace na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci ul <.>
<br> Slaměníkova žadatele MČ Brna-Maloměřice a Obřany,se sídlem Selská 66,614 00 Brno v souvislosti
<br> s umístěním kontejnerů na spalitelný a nespalitelný odpad od 30.08.2022 v souladu s ustanovením §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Slaměníkova Brno,vše v rozsahu
<br> uvedeném v příloze tohoto opatření obecné povahy a to na dobu 60 dní ode dne účinnosti tohoto
<br> opatření obecné povahy <.>
<br> Termín realizace přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci ul.Slaměníkova Brno je možný od dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> tedy od 20.08.2022 <.>
<br> Osoba odpovědná za odborné provedení úpravy je společnost ZNAKOM s.r.o <.>,IČ: 26264641,se sídlem
<br> Zengrova 4,615 00 Brno <.>
<br> Podmínky pro provedení st...

Načteno

edesky.cz/d/5582709

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz