« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 10.8.2022 Spiszn.: OV/2848/2022-Tisj Č.j.: OV/19411/22 Tisj Vyřizuje: XXXX XXXXX E-mail: podatelna©kralovieecz Tel.: XXX XXX XXX Datum: XX.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kralovice,Odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dálejen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> Bike Club Kralovice,a.s <.>,IČO 26674866,Na Palcátech č.p.546,331 41 Kralovice (dále jen "navrhovatel"),podle 5 77 odst.1 písm.e) a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 172
<br> a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na komunikaci: silnice č.II/201,111/027 4,111/201 37,111/201 40,III/201 46,[[[/205 13a,111/206 2,III/206 6 a místní komunikace v ul.Týnecká vKralovicích,Plasy - Horní Hradiště,Ondřejov - Pláně a Nový Dvůr — Hluboká
<br> v místě: dle přiložených situací z důvodu: 19.ročník SPOKE MTB Maratonu Kralovice 2022 (závod horských kol) V termínu: dne 27.8.2022
<br> dopravní značení: osazení přenosného dopravního značení IS lla,IS 1 le,22 + Bl + DT E 13 s textem „MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM POŘADATELE“ V obou směrech dotčené komunikace před misty kolmých přejezdů komunikací,mimo obec doplněné podle situace přenosným dopravním značením B 203 „70",„50“ a __,30“ — viz příloha „situace dopravního značení“
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení & umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozd...

Načteno

edesky.cz/d/5582352

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz