« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Medlánky - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA Tajemník Úřadu MČ Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici právník/právnička, podrobné informace naleznete zde: Oznámení o VŘ právník-čka – ÚMČ Brno-Medlánky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Medlánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VŘ právník-čka – ÚMČ Brno-Medlánky
• ill
<br> ^
<br> B
Ł
<br> OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení c.5/2022
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na obsazení pracovního
místa úředníka/úřednice na dobu neurčitou - právník/právnička
<br> Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky,Hudcova 239/7,621 00 Brno (dle domluvy i možnost částečné
práce na „home office")
<br> Charakteristika pozice:
Poskytování právního poradenství pro všechny úseky úřadu a pro představitele samosprávy,právní
asistence u přípravy materiálů předkládaných k projednám orgánům městské části,vyhotovování <,>
připomínkování a modifikace smluvních dokumentů vč.kontroly plnění podmínek smluv a vedení
evidence smluv,zastupování MC při jednání navenek,zpracovávání podkladů pro vymáhání
pohledávek a při uplatnění požadavku náhrady škody vůči MC,projednávání přestupků proti
pořádku ve státní správě a v územní samosprávě,předkládá připomínky k návrhům vyhlášek a
nařízení města Brna,koncipuje právní stanoviska MC k záměrům a otázkám projednávaným
v orgánech samosprávy <.>
<br> Platové podmínky:
se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č <.>
341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
pozdějších předpisů -11.platová třída (celková výše platu po zapracování v rozmezí 40.000 až
48.000 Kč) + zaměstnanecké benefity (5 dnů indispozičního volna navíc nad rámec zákonné
dovolené a denní příspěvek na stravování) <.>
<br> Termín nástupu: ihned,popř.dle domluvy
<br> Pracovní poměr: doba neurčitá
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
znalost právních předpisů vztahujících se k agendě obom:
- zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
- zákon č.128/2000 Sb,o obcích (obecní...

Načteno

edesky.cz/d/5582046

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Medlánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz