« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Medlánky -  Zde naleznete tiskopis přihlášky do VŘ: Přihláška k VŘ č. 5-2022 právník-právnička – Medlánky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Medlánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška k VŘ č. 5-2022 právník-právnička – Medlánky
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ č.5/2022 ÚŘAD MČ BRNO-MEDLÁNKY
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice:
<br> úředník/úřednice – právník/právnička s místem výkonu při Úřad městské části Brno-Medlánky,Úsek právní,Hudcova 239/7,621 00 Brno
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu uchazeče:
<br> PSČ:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Číslo občanského průkazu:
(Číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka)
__________________________________________________________________________
Níže uvedená část přihlášky se nevrací
<br> Přílohy: - profesní strukturovaný životopis
· motivační dopis
· výpis z evidence rejstříku trestů
· ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání
<br>
PROHLÁŠENÍ
<br> V souladu s čl.6 odst.1 písm.a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) poskytuji výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů,které jsem Úřadu městské části Brno-Medlánky sám/sama poskytl/poskytla přihlášením se do výběrového řízení <.>
Zároveň souhlasím,aby moje osobní doklady,které tímto poskytuji Úřadu městské části Brno-Medlánky,byly zpracovány v souladu se zákonem č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů,v platném znění a byly vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení <.>
<br>
V ……………… dne…………….…….<.> …………………….…………… <.>
podpis
…………………………………………
adresa pro zasílání korespondence

Načteno

edesky.cz/d/5582045

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Medlánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz