« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1071052974_0_2022-382922.pdf
Stránka 1 z 3
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/383084/2022/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/382922/2022/HLC
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: hlavacek@benesov-city.cz
<br> DATUM: 12.08.2022
<br> Č.SPR.R.: 498/2022
<br>
Obec Struhařov,IČO 002 32 751,Struhařov č.p.75,256 01 Struhařov
<br>
<br> USNESENÍ
<br> PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Výroková část
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad (dále jen
„speciální stavební úřad“),jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 129 odst.2 stavebního zákona
<br> p ř e r u š u j e
<br> řízení o nařízení odstranění nepovolené změny stavby
<br> Chodník podél II/111 ve Struhařově
SO 101 - Chodníky-novostavby
SO 102 - Chodníky-opravy stávajících
SO 103 - Sjezdy
SO 104 - Vjezdy do účelových a místních komunikací
SO 251 - Opěrná zeď
SO 301 - Úprava odvodnění
SO 302 - Prodloužení stoky dešťové kanalizace
<br> na pozemcích parc.č.114/8,114/15,116/1,125/8,143/7,143/10,143/16,634/7,635/2,635/6 <,>
635/11,635/12,635/13,635/18,635/19,635/22,635/23,635/30,635/32,635/58 v katastrálním území
Struhařov u Benešova (dále jen „stavba“),jejímž vlastníkem je
<br> Obec Struhařov,Struhařov č.p.75,256 01 Struhařov (dále jen "vlastník stavby") <.>
<br> Účastníci řízení ve smyslu ustanove...

Načteno

edesky.cz/d/5581525

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
05. 12. 2023
05. 12. 2023
01. 12. 2023
01. 12. 2023
29. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz