« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 297_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

297_2022.pdf
JWM$$
<br> Statutární město Ostrava 0 Městský obvod Hrabová úřad městského obvodu
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník úřadu
<br> Statutární město Ostrava
<br> Úřad mě„gkéhn „h,—.mn *:ítkwire statutární město Ostrava
<br> OÚHOI \in.:- _„_f.(žil Úřad městského ObVOdU & „pravnich LI“&STRAVA!!! VÍTKOVICE L/ vozovnu “bmw/'?fó
<br> riisemnOSÍ ygg-„ „A?/aw Ctslo-w ------------- % !&
<br> vyvěšena dne:.<.>.„t
<br> Byte soucasne zveřejněno na www.vítkovice.ostrava.cz
<br> sňata dne:,<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.>
<br> za správnost: ___—„
<br> _.—-——----
<br> vyhlašuje výběrové řízení č.1/2022 na obsazení pracovního místa úředníka vrámci Uřadu
<br> městského obvodu Hrabová
<br> Druh práce:
<br> Odbor úřadu:
<br> Počet obsazovaných míst: Zařazení:
<br> Místo výkonu práce:
<br> Platové zařazení:
<br> Délka pracovního poměru: Předpokládaný nástup:
<br> Charakteristika vykonávané práce:
<br> Bažanova 174/4,720 00 Ostrava www.ostrava—hrabova.cz
<br> QostagQostrava-hrabovacz
<br> sociální pracovník SPOD
<br> odbor sociální,organizační a vnitřních věcí 1
<br> úředník
<br> území městského obvodu Hrabová,pracoviště Bažanova 174/4,Ostrava-Hrabová <.>
<br> ll.platová třída podle délky uznané praxe,v souladu snařízením vlády č.341/2017 Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,smožností přiznání osobního
<br> příplatku dle zákona c.262/2006 Sb <.>,zákoníku práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> doba určitá (zástup po dobu dlouhodobé nemocenské)
<br> ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody
<br> - plní všechny úkoly vyplývající zejm.ze zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - poskytuje odborné poradenství a pomoc v oblastech výchovy a výživy nezletilých dětí,úpravy styku dítěte s rodiči po jejich rozchodu <,>
<br> - vykonává opatrovnictví,poručnictví a zastupování dítěte ve věcech dědického řízení a jiných majetkových záležitostí <,>
<br> - poskytuje odborné poraden...

Načteno

edesky.cz/d/5581387

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
05. 10. 2022
05. 10. 2022
05. 10. 2022
05. 10. 2022
03. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz