« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 298_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

298_2022.pdf
Statutární město Ostrava \
<br> lili—55 Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Urad "\;/Égtlžkéďo obvodu W „:*-Jm městský obvod Vítkovice Úřad městského obvodu Vítkovice "35 ť/ - "Ž,-fak! odbor vnitřních věcí,*? ' starosta a správmch činností OdbD' - »- o OSTRAVA! !! písemnost.evidenční VITK/l 7242/22/BaM/Ho VÍTKOVICE,<.> ? MM
<br> čislo.„ „
<br> Ve sms/slu ustanovení © 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném ?dlěšžřend “$%/ď
<br> sňata dne;
<br>.<.>.<.>,<.> zas r' - zverelnujeme ___ÍÍÍÍ'ÉŽS "
<br> záměr pronajmout Bylo SOUČasně zveřejněno na www.vitkoviceostravac:.část pozemku parc.č.233/22,zahrada,o celkové výměře 1 197 m2,k.ú.Vítkovice,obec Oskava (kteiý je rozdělen na základě GP č.3372-218/2022 na pozemky parc.č.233/22,o výměře 435 m2,parc.č.233/132,o výměře 443 m2,parc.č.233/133,0 výměřel70 m2 a parc.č.233/134,o výměře 149 m2,vše zahrada,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava);.pozemek parc.č.233/17,zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č.233/22,zahrada,o celkové výměře 235 m2,vše v k.ú„ Vítkovice,obec Ostrava (části pozemku parc.č.233/22 jsou dle GP č.3372-218/2022 sloučeny do pozemku parc.č.233/1 7); o část pozemku parc.č.233/22,zahrada,o výměře 24 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava (který je rozdělen na základě GP č.3372-218/2022 na část pozemku pam.č.233/134,zahrada,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava) <.>
<br> 33!ll // )* "'"“ 233)qu YL/
<br> /// nee/50 ! (,/ 233/113 a i/ / '$ / a o 59-95 - _ i.' % sasha G_.233/22
<br> CL 233! MJ
<br> banan.<.> Bump-WCM v lt na Wa
<br> 233“ 10:,' „„ „
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 3532/RMOb-Vit/1822/125 ze dne 10.8.2022.V Ostravě—Vítkovicích,dne 10.8.2022 :1'k4_,_,[:.»1“,-.<.> v" v '.<.> l- u i.* _ 17/ ' SÉŘŘ'ÝŘŠJ;
<br> XXXXXXX XXXXXX a mrkev-Jin s msta MOb Vítkovice
<br> írové náměstí 1,703 79 Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZ 00845451 |.l ' www.vitkovice.ostrava.cz Cislo účtu 1649309349/0800.<.>.posta©vitkoviceostrava.cz ID DS qubr27

Načteno

edesky.cz/d/5581386


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
05. 10. 2022
05. 10. 2022
05. 10. 2022
05. 10. 2022
03. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz